Sektörel haberleri açık kaynaklardan takip edenlerin büyük bir kısmının kafa karışıklığı yaşamasına sebep olan mantolama zorunluluğunun kalktığına dair ifadeler son zamanlarda ciddi bir merak konusu haline geldi. Pek çok vatandaş bu sebeple firmalarla yaptıkları sözleşmeleri dahi iptal etmek noktasına geldi. Pekiyi mantolama zorunluluğu kalktı mı? Haberler gerçeği yansıtıyor mu?

Yasa ile Geldi

Mantolama zorunluluğu olarak bildiğimiz yapıların enerji performansı yönetmeliği hükümleri, kanunla ortaya konulmuş hususlardır ve kalkmasına sebep olacak yegane unsur, kanunun yürürlükten kalkmasıdır. Hali hazırda yasanın yürürlükten kalkması durumu söz konusu olmadığı gibi, nitelikli haber kaynaklarında mantolama zorunluluğu kalktı mı? sorusuna verilmiş bir cevap da yoktur. Basılı medya unsurlarında var olduğu gibi ve hatta çok daha fazla tabloid internet yayını vardır. Kontrolsüz biçimde haber yayınlayan bu kaynaklar, zaman zaman buna benzer yayınları yapar ve toplumda yanılgılara neden olurlar. Söylentilerle hareket etmemek ve bakanlığın internet sitesine itibar etmek gereklidir. Zira bakanlık çıkarılan bir tebliğ kapsamında denetimlerin yapılacağı tarihi yalnızca ertelemiştir. Yani mantolama zorunluluğu kalkmış değildir.

Mantolama Zorunlu

Yapıların enerji performansı yönetmeliği ve enerji verimliliği ile ilgili kanun kapsamında çok ciddi atılımlar yapılmıştır. Bu kadar ciddi atılımların söz konusu olduğu bir ortamda mantolama zorunluluğunun kalkması söz konusu değildir. kaldı ki yasanın getirdiği en can alıcı uygulama da, enerji kimlik belgesi ile ilgili yönetmelik hükümleridir. Herhangi bir soru işaretine mahal olmaksızın, açık ve net bir biçimde ifade etmek gerekirse; kamu otoritesinin bu kanunu iptal etmek gibi bir niyeti yoktur. Hatta, bu güne kadar gerçekleşen çalışmalar sayesinde ulusal enerji tüketiminde görülen iyileşme, büyük ihtimalle bu hususa olan yaklaşımın çok daha net olmasını sağlayacaktır. Sonuç olarak ülkemiz için bir strateji planı olan bu uygulamalar efektif biçimde sürmekte ve yapı sahiplerinin uygulamaları yaptırmaları zorunlu tutulmaktadır. Bir başka deyişle; mantolama zorunluluğu kalktı mı? sorusunun cevabı, kesinlikle hayır olacaktır. Hali hazırda yürürlükte olan kanun, yapıların ısı yalıtım özelliklerinin enerji kimlik belgesi ile onaylanmasını gerektirir ve bu belge ancak mantolama uygulamaları ile mümkün olabilmektedir.

Enerji Verimliliği Nedir?

Enerji verimliliği, ürün ve hizmetlerde kullanılan enerji miktarını azaltmak için geliştirilen teknolojik yöntemleri kapsayan bir çalışmadır. Kullandığımız beyaz eşyalardan binaların inşasına ve dış cephe kaplamasına kadar her alanda enerjinin verimli kullanılmasına dair önlem almak yasal olarak zorunludur. Dış cephe mantolama uygulaması da bu bağlamda zorunluluk arz eden önemli bir uygulama olarak dikkat çekmektedir. Avrupa’da 70’li yıllardan itibaren yaygın bir şekilde kullanılan mantolama, ülkemizde son yıllarda yaygınlaşmaya başladı. Dış cephe mantolamanın daha sık yapılan bir cephe uygulaması olmasında Enerji Verimliliği Kanunu’nun çıkması etkili olmuştur. Zira bu kanun enerji kaynaklarının akıllı kullanılmasına yönelik bir dizi tedbiri içeren önemli bir kanundur. Yasal olarak dış cephe mantolama yaptırmak zorunlu gibi görünmese de aslında Enerji Verimliliği Kanunu kapsamında zorunludur.

Enerji Verimliliğinin Faydaları

Enerjinin akıllı kullanılması başta ısınma ve serinleme giderlerini azaltır bu da aile bütçesine dolayısı ile ülke ekonomisine önemli oranda katkı sağlar. Dış cephe mantolama başta olmak üzere A+++ sınıfı az enerji tüketen cihazlar, üretimde kullanılan ve daha az enerji tüketilmesini sağlayan makineler ve daha pek çok akıllı cihaz enerji verimliliği kapsamında hayatımıza dahil olmuştur. Toplu yaşam alanları olan çok katlı binaların ısınma giderlerini önemli oranda azaltan dış cephe mantolama uygulaması da enerji verimliliği kapsamında değerlendirilmesi gereken bir ihtiyaçtır. Mantolama zorunluluğu kalktı mı sorusuna verilecek en doğru cevap “hayır” olacaktır. Zira, mantolamanın ne önemli faydası akıllı enerji kullanımıdır. Binalar en büyük enerji tüketicisidir. Evimizde kullandığımız cihazlardan ısınmak, serinlemek, sıcak su, yemek gibi ihtiyaçlarımızı karşılamak için kullandığımız enerjiye kadar bütün her şey enerjinin yoğun olarak tüketimine işaret eder. Enerjinin verimli kullanılması sadece ısınmak ya da serinlemek için harcanan enerji miktarını azaltmak demek değildir. Daha az enerji kullanarak daha konforlu yaşam alanları yaratmak da enerji verimliliği kapsamında ele alınması gereken bir konudur. Bu bağlamda enerjiyi verimli kullanmak; daha konforlu yaşam alanlarında yaşamak için daha az enerji tüketecek düzenlemeleri hayata geçirmek demektir. Bu açıdan bakıldığında dış cephe mantolama zorunluluğu kalktı mı diye düşünmek yerine az enerji ile daha konforlu yaşam alanına sahip olmamızı sağlayan böyle önemli bir uygulamayı hayata geçirmek için adım atmak daha doğru olacaktır.