Isı yalıtım uygulamaları firmalara ihale edilirken standartların belirlendiği mantolama teknik şartname hazırlanmalı ve üstlenici kuruluşça garanti altına alınmalıdır. Bu yazımızda şartname örneğini ve şartname detaylarını anlatıyoruz.
Mantolama teknik şartname hazırlanması pek çok sebeple gerekli bir uygulamadır. Enerji verimliliği kanunu kapsamında devlet tarafından sağlanan imkanlardan faydalanabilmek için gerekli olan usul şartlarından birisi olmasının yanı sıra mantolama teknik şartname sizi pek çok olumsuzluktan koruyacaktır. Mantolama teknik şartname içerisinde yer alan unsurlar matbu niteliktedir. Bu sayfanın en sonunda vereceğimiz örnek metni kullanarak mantolama teknik şartname detaylarını kendinize göre düzenleyebilirsiniz.

Mevcut kanunlar kapsamında mantolama esasları ve standartları MMO (Makine Mühendisleri Odası) tarafından hazırlanmış ve kamu otoritesince kabul edilmiştir. Üstlenici firma mantolama teknik şartname imzalayarak bu koşulları eksiksiz biçimde yerine getireceğini taahhüt etmiş olur. Bu sayede sizin endişe edeceğiniz bir husus kalmayacaktır. Uygulanması için işi devrettiğiniz üstlenici firma işlemin kamu nezdinde sorumlu kuruluşu haline gelecek ve tüm düzenlemeleri gerekli olması durumunda yapmakla mükellef olacaktır.

Mantolama Teknik Şartname Örneği

1) Bu teknik şartname; ……………. İli sınırları içerisinde yapılacak ısı yalıtımı uygulamaları için hazırlanmıştır.
2) Isı yalıtımı yapılacak binalar için ekteki “ısı yalıtımı uygulama esasları”nda belirtilen ısı yalıtımı esaslarına göre yalıtım yapılmasını kapsar.
3) Bu şartnamenin ekinde ısı yalıtımı yapılacak olan ilgili binanın proje ve imalat detayları yer almaktadır.
4) Binanın ısı yalıtımı için Isı Yalıtım Projesi hazırlama yetkisine sahip makine mühendisleri tarafından TS 825 ve/veya Bina Enerji Performansı Yönetmeliği kapsamında ısı yalıtım projesi hazırlanacaktır. 05.12.2009 tarihinde yayınlanan BEP Yönetmeliği gereğince yeni binaların enerji kimlik belgesi sınıfı en az “C” olacağından, hazırlanacak projede bu hususun dikkate alınarak hesaplar yapılacaktır.
5) Isı yalıtımında kullanılacak yalıtım ve yardımcı malzemelerin kalite ve garanti süresini içeren belgeleri teklif aşamasında yönetime ibraz edilecektir.
6) Hazırlanan ısı yalıtım projesinde tespit edilen yalıtım malzemesi ve kalınlığı esas alınarak “ısı yalıtımı uygulama esasları” doğrultusunda uygulama yapılacaktır.
7) Uygulama öncesi; binanın dış cephesinde tamir gerektiren kısımların yalıtım öncesi ilgili firma tarafından tamiri yapılacak ve dış cephede yer alan yağmur iniş boruları itina ile sökülecek, ısı yalıtımı tamamlandıktan sonra, malzeme durumuna göre bina yönetimi onayı ile borular yenilenerek yerine montaj edilecektir.
8) Binanın dış cephesine İş Güvenliği Yasasında belirtilen şartlara uygun iskele kurulacaktır.
9) Yüksekte çalışma şartları ile ilgili iş güvenliği tedbirleri ve çalışacak personelin yüksekte çalışma ile ilgili belgeleri, ısı yalıtımı uygulamasını yapacak firma tarafından sağlanacaktır.
10) Yalıtım uygulaması yapılacak binada çalışacak personele ait, bina adına alınmış güncel Sosyal Güvenlik Belgeleri ve Milli Eğitim Bakanlığı onaylı uzmanlık belgeleri bina yönetimine sunulacaktır.
11) Isı yalıtım projesi doğrultusunda uygulanacak yalıtım kalınlığına bağlı olarak gerekli durumda “ısı yalıtımı uygulama esasları” doğrultusunda pencere altlarına uygun malzemeden imal edilmiş ilave denizlik konularak mevcut denizliklerin uzatılması sağlanacaktır.
12) Binanın ısıtılmayan bodrum ve çatı arasına, hazırlanan ısı yalıtım projesine uygun olarak ısı yalıtımı yapılacaktır.
13) Uygulama, yalıtımda kullanılacak yalıtkan ve yardımcı malzemelerin kaliteleri “ısı yalıtımı uygulama esasları” nda belirtilen asgari şartları sağlayacaktır.
14) Dış cephe rengi bina yönetimi tarafından belirlenecek olup, inşaat ve malzeme atıkları uygulayıcı firma tarafından temizlenecektir.
15) Isı yalıtım uygulaması tamamlandıktan sonra uygulamanın ısı yalıtım projesine uygun olarak yapıldığına dair kontroller tamamlandıktan sonra yapılan işin uygunluğunu belirtir bir belge düzenlenir.
16) Mühendislik ve estetik kuralları gereği olan, yapılmadığı taktirde ısı yalıtım uygulamasında eksik ve kusur oluşturabilen fakat bu şartnamede anılmayan küçük imalatların yüklenici firma tarafından yapılması zorunludur.

Bu şartname 16 (onaltı) maddeden ibarettir.
Kaynak: MMO