Mantolama Teknik Şartname

Isı yalıtım uygulamaları firmalara ihale edilirken standartların belirlendiği mantolama teknik şartname hazırlanmalı ve üstlenici kuruluşça garanti altına alınmalıdır. Bu yazımızda şartname örneğini ve şartname detaylarını anlatıyoruz.
Mantolama teknik şartname hazırlanması pek çok sebeple gerekli bir uygulamadır. Enerji verimliliği kanunu kapsamında devlet tarafından sağlanan imkanlardan faydalanabilmek için gerekli olan usul şartlarından birisi olmasının yanı sıra mantolama teknik şartname sizi pek çok olumsuzluktan koruyacaktır. Mantolama teknik şartname içerisinde yer alan unsurlar matbu niteliktedir. Bu sayfanın en sonunda vereceğimiz örnek metni kullanarak mantolama teknik şartname detaylarını kendinize göre düzenleyebilirsiniz. Mevcut kanunlar kapsamında mantolama esasları ve standartları MMO (Makine Mühendisleri Odası) tarafından hazırlanmış ve kamu otoritesince kabul edilmiştir. Üstlenici firma mantolama teknik şartname imzalayarak bu koşulları eksiksiz biçimde yerine getireceğini taahhüt etmiş olur. Bu sayede sizin endişe edeceğiniz bir husus kalmayacaktır. Uygulanması için işi devrettiğiniz üstlenici firma işlemin kamu nezdinde sorumlu kuruluşu haline gelecek ve tüm düzenlemeleri gerekli olması durumunda yapmakla mükellef olacaktır.

Mantolama Teknik Şartname İçinde Neler Yer Alır?

Mantolama teknik şartname örneğinin içerisinde uygulamada kullanılacak malzemelerden, kurulacak iskelenin iş kanunu nezdindeki özelliklerine; iş bitimindeki temizlikten, resmi izinlerin alınmasına kadar her detay yer almaktadır. Mülk sahibini tüm detaylar konusunda sorumluluk dışında tutan ve uygulayıcı firmayı yükümlü hale getiren mantolama teknik şartname, esasında yüklenici açısından ek bir yük getirmez. Bu şartname detayları iyi niyetli firmalar için herhangi bir sorun ihtiva etmez. Ancak kötü niyetli kişi ve kuruluşlar elbette bu sözleşmeden kaçınmak isteyebilirler. Bu nedenle bu sözleşmenin harfiyen kabul edilmeden işin devredilmesi veya faklı bir sözleşmenin kabul edilmesi doğru değildir. MMO tarafından hazırlanan mantolama teknik şartname örneği oldukça kapsamlıdır ve ek nitelikler gerektirmez. Bu sebeple, hiçbir kuruluş “bizim şartlarımız daha uygun” iddiasında bulunamayacaktır.

Mantolama Teknik Şartname Yapılmazsa Ne Olur?

Her şeyden önce, usul şartlarından birisi olan mantolama teknik şartname hazırlanmadığı durumlarda teşviklerden faydalanılabilmesi mümkün değildir. Kamu otoritesi belirlenen koşullarda sonuçlanacağı garanti edilmeyen uygulamalara destek vermemektedir. Ayrıca yukarıda da belirttiğimiz gibi mantolama teknik şartname hazırlanmadan devredilen işin sonucunda yüklenici hiçbir sonuçtan sorumlu tutulamayacaktır. Muallak bırakılan veya hiç bahsedilmeyen hususlar tamamen göz ardı edilip, işlem bütünüyle işlevsiz hale gelebilir. Unutmayınız ki özellikle Enerji Verimliliği Yasası kapsamında sahip olmanız gereken Enerji Kimlik Belgesi usulden verilmez ve binanızda ciddi denetimler yapılacaktır. Dolayısıyla mantolama teknik şartname olmaksızın yaptırdığınız ve verimsiz olarak sonuçlanmış bir mantolama uygulamasının geçer not alması mümkün değildir. Oysa mantolama teknik şartname hazırlanmış olursa, yapılan incelemede çıkacak herhangi bir olumsuzluk doğrudan yüklenici firmanın sorumluluğu olacaktır. Bu da sizin için ciddi düzeyde bir koruyucu etkendir.

Mantolama Teknik Şartname Kimler Tarafından Hazırlanır?

Değindiğimiz gibi, mantolama teknik şartname şeklen matbu bir belgedir. Üzerinde yer alan boşlukları sizin yapınıza uygun biçimde değiştirerek bu mutabakat zaptı veya sözleşme niteliğindeki belgeyi kendiniz de hazırlayabilirsiniz. Belgenin bir örneği sayfamızda bulunmakla birlikte, Çevre Şehircilik Bakanlığı ile Makine Mühendisleri Odası web sitelerinde de yer almaktadır. Elbette bu noktada firmaya güvenin diyemeyiz. Tabii ki bize güvenebilirsiniz, ancak siz yine de vereceğimiz bilgileri bahsettiğimiz resmi kurumların sayfalarından teyit edebilirsiniz.

Hazırlayacağınız mantolama teknik şartname örneğinin yüklenici firmanın imzaya yetkili kişisi tarafından imzalanması yeterli olacaktır. Bununla birlikte apartman yönetiminin bu şartnamenin bir örneğini Apartman Karar Defterine eklemesi gereklidir. Firmaya ait evraklar, sözleşme fatura ve benzer mantolama teknik şartname çerçevesindeki tüm evrakların da dahil olduğu ayrı bir dosya hazırlanması doğru bir hareket olacaktır.

Mantolama Teknik Şartname Örneği

Bina Isı Yalıtımı Teknik Şartnamesi

1) Bu teknik şartname; ……………. İli sınırları içerisinde yapılacak ısı yalıtımı uygulamaları için hazırlanmıştır.
2) Isı yalıtımı yapılacak binalar için ekteki “ısı yalıtımı uygulama esasları”nda belirtilen ısı yalıtımı esaslarına göre yalıtım yapılmasını kapsar.
3) Bu şartnamenin ekinde ısı yalıtımı yapılacak olan ilgili binanın proje ve imalat detayları yer almaktadır.
4) Binanın ısı yalıtımı için Isı Yalıtım Projesi hazırlama yetkisine sahip makine mühendisleri tarafından TS 825 ve/veya Bina Enerji Performansı Yönetmeliği kapsamında ısı yalıtım projesi hazırlanacaktır. 05.12.2009 tarihinde yayınlanan BEP Yönetmeliği gereğince yeni binaların enerji kimlik belgesi sınıfı en az “C” olacağından, hazırlanacak projede bu hususun dikkate alınarak hesaplar yapılacaktır.
5) Isı yalıtımında kullanılacak yalıtım ve yardımcı malzemelerin kalite ve garanti süresini içeren belgeleri teklif aşamasında yönetime ibraz edilecektir.
6) Hazırlanan ısı yalıtım projesinde tespit edilen yalıtım malzemesi ve kalınlığı esas alınarak “ısı yalıtımı uygulama esasları” doğrultusunda uygulama yapılacaktır.
7) Uygulama öncesi; binanın dış cephesinde tamir gerektiren kısımların yalıtım öncesi ilgili firma tarafından tamiri yapılacak ve dış cephede yer alan yağmur iniş boruları itina ile sökülecek, ısı yalıtımı tamamlandıktan sonra, malzeme durumuna göre bina yönetimi onayı ile borular yenilenerek yerine montaj edilecektir.
8) Binanın dış cephesine İş Güvenliği Yasasında belirtilen şartlara uygun iskele kurulacaktır.
9) Yüksekte çalışma şartları ile ilgili iş güvenliği tedbirleri ve çalışacak personelin yüksekte çalışma ile ilgili belgeleri, ısı yalıtımı uygulamasını yapacak firma tarafından sağlanacaktır.
10) Yalıtım uygulaması yapılacak binada çalışacak personele ait, bina adına alınmış güncel Sosyal Güvenlik Belgeleri ve Milli Eğitim Bakanlığı onaylı uzmanlık belgeleri bina yönetimine sunulacaktır.
11) Isı yalıtım projesi doğrultusunda uygulanacak yalıtım kalınlığına bağlı olarak gerekli durumda “ısı yalıtımı uygulama esasları” doğrultusunda pencere altlarına uygun malzemeden imal edilmiş ilave denizlik konularak mevcut denizliklerin uzatılması sağlanacaktır.
12) Binanın ısıtılmayan bodrum ve çatı arasına, hazırlanan ısı yalıtım projesine uygun olarak ısı yalıtımı yapılacaktır.
13) Uygulama, yalıtımda kullanılacak yalıtkan ve yardımcı malzemelerin kaliteleri “ısı yalıtımı uygulama esasları” nda belirtilen asgari şartları sağlayacaktır.
14) Dış cephe rengi bina yönetimi tarafından belirlenecek olup, inşaat ve malzeme atıkları uygulayıcı firma tarafından temizlenecektir.
15) Isı yalıtım uygulaması tamamlandıktan sonra uygulamanın ısı yalıtım projesine uygun olarak yapıldığına dair kontroller tamamlandıktan sonra yapılan işin uygunluğunu belirtir bir belge düzenlenir.
16) Mühendislik ve estetik kuralları gereği olan, yapılmadığı taktirde ısı yalıtım uygulamasında eksik ve kusur oluşturabilen fakat bu şartnamede anılmayan küçük imalatların yüklenici firma tarafından yapılması zorunludur.

Bu şartname 16 (onaltı) maddeden ibarettir.
Kaynak: MMO

WhatsApp chat