Mantolama Karar Örneği

Apartman ve site gibi toplu konut yapılarında ısı yalıtım ihtiyacı gereken binalar için mantolama kararı alınırken kat maliklerinin arsa payı oranında oy çokluğu ile mantolama karar örneği imzalar alınarak hazırlanması gerekir. Kat maliklerinin katılımı ile yöneticinin bulunduğu dairede veya belirlenen yerde kat malikleri kurul toplantısında gündem maddeleri görüşülerek karar verilebilir. Sözleşmenin maddelerine özel olarak istenilen şartların da eklenebileceği örneklerde yüklenici firma ile iş verenin karşılıklı imzalarının bulunması gerekecektir. Yaşanılan bina için ısı tasarrufu sağlayacak ve yapının kullanım ömrünü uzatacak mantolama kararı kabul edilmesiyle gereken işlemlerinin başlamasını sağlayacaktır.

Mantolama Kararında Dikkat Edilmesi Gerekenler

Mantolama karar örneği toplantı dahilinde kat malikleri kurul yoklaması yapıldığı hazır bulunduğu ve gündemin görüşüldüğü toplantı divan başkanlığı ve katipliğe seçilen kişilerin oy birliği ile kat maliklerinin kabulünde seçildiği belirtilmesi gerekir. Bu sayede mantolama kararı alınmış olacak ve yönetici konumundaki kişi gereken fiyat ve firma araştırmaları yapması sonrasında mantolama kararı örneği de çıkartarak sözleşmeye dayalı bir işlem başlatılmış olacak. Alınmış olan karara istinaden kat maliklerinin oy çokluğu ile mantolama işlemini yaptıracağı ve verilecek firmayla görüşeceği ikinci bir toplantı da yapılması kat maliklerinin bilgilenmesi açısından yapılması gerekecektir.

Mantolama karar örneğinde tüm kat maliklerinin ve apartman ya da site için yetkili kılacakları kişinin imzasının bulunması gereken kararda oyçokluğu ve oy birliği ile kararın verilerek gündemin kapatıldığının belirtilmesi önem arz edecektir. Karar örneğinde alınan kararın tarihi ve site adının mutlaka belirtilmesi gerekir. Alınan karar ile yapımına yüklenici firma tarafından başlanacak olan mantolama iş bitiminde yapının daha uzun ömürlü kullanımına ve ısı tasarrufuna imkan tanıyabilecek. Ayrıca kararda yüklenici firmanın da belirtilmesi gerekir. Bu sayede karara itiraz eden hiçbir kat maliki oy çokluğu ile alınmış karar da aksi bir hak sahibi olarak hukuki yollara başvuru yapamayacak.