Mantolama

Dünya nüfusunun özellikle son yüzyılda çok hızlı bir şekilde artması ve yine sanayinin aynı dönemde çok hızlı gelişmesine bağlı olarak enerjiye duyulan ihtiyaç da artmıştır. Enerjinin elde edildiği kaynakların kısıtlı olması ve enerji ihtiyacının her geçen daha da artması, insanları, enerjiyi her alanda daha tasarruflu kullanmaya mecbur bırakmıştır. Bu bağlamda, hem bireysel kullanıcılar hem kamu ve özel sektör farketmeksizin her kuruluş, enerjinin kullanıldığı her alanda daha tedbirli olmaya ve çeşitli önlemler almaya başlamıştır. Bilim ve teknolojinin de gelişmesi ile beraber, enerji, otomotiv, tarım, petrokimya, havacılık gibi alanların yanında yapı sektöründe de enerji tasarrufu sağlayacak birtakım yöntemler, teknikler ve malzemeler geliştirilmiştir.

Yapı sektörünün günümüz dünyasında en dinamik ve en fazla yatırımın yapıldığı alanlardan biri olduğunu söyleyebiliriz. Zira, bu sektörün içerisine konut, hastane, okul, alışveriş merkezleri, fabrikalar, plazalar ve daha birçok yapı türünü ve bu yapılar için sürdürülen çalışmaları, tedarik süreçlerini, malzeme ve işçilik konularını, mimari ve tasarım detaylarını; bunun yanında, günümüzde üzerinde en fazla durulan konulardan biri olan enerji tasarrufu çalışmalarını dahil edebiliriz. Bugün baktığımız zaman, bir yapı için tasarım, büyüklük, sağlamlık, güvenlik, konfor düzeyi, kullanışlılık ve buna benzer kriterleri baz alan değerlendirmeler yapılırken yapının enerji tasarruflu olup olmaması mutlaka dikkate alınması gereken bir konu olmaktadır. Yapılarda enerji tasarrufu denilince de akla ilk gelen kelimelerden biri de şüphesiz “mantolama” olmaktadır.

Bir yapı, hangi malzemeden yapılırsa yapılsın, inşa sürecinde ne kadar kaliteli malzeme ve işçilik kullanıldığı farketmeksizin, bulunduğu çevre ile sürekli olarak bir ısı transferi gerçekleştirmek zorundadır; ki bu da doğanın en temel kanunlarından biridir. Yani, bir yapı, örneğin bir dört beş katlı bir konutu ele alalım, yazın dış hava sıcaklığı iç ortamdan yüksek olduğu için ısınmaya; kışın da tam tersi şekilde soğumaya meyillidir. Bu durumu ortadan kaldırmak, en azından minimuma indirmek için, yazın klimaları, kışın da kombi ve petekleri kullansak da bütün bunlar elektrik ve doğalgaz kullanımından ötürü “enerji” demektir ve bir yapı dış ortam ile ne kadar fazla ısı transferi gerçekleştiriyorsa, yapıyı ısıtmak ve soğutmak için kullanılan enerji de o kadar fazla olacaktır. Haliyle bu da hem daha fazla fatura hem de çevreye daha fazla zarar verilmesi anlamına gelmektedir.

Yapılarda enerji tasarrufu sağlamak; böylelikle hem daha düşük faturalarla karşılaşmak hem de çevreye doğrudan veya dolaylı olarak verilen zararı en aza indirmek için en temel uygulamalardan biri “mantolama” sayesinde, çevre dostu, uzun ömürlü, enerji tasarruflu, konforlu ve hijyenik yapılar inşa edebilmek mümkündür. Şimdi mantolamanın ne olduğuna, kısa veuzun vadede sağladığı faydalara; mantolama için hangi malzemeler kullanıldığına ve mantolamanın nasıl yapıldığına biraz daha yakından bakalım.

mantolama

mantolama nedir

Mantolama Nedir?

Mantolama, en kısa tanımıyla, bir yapının dış yüzeyinin ısı yalıtım özelliği olan malzemeler ile kaplanması işlemidir. Günümüzde yeni inşa edilen her yapı için artık olmazsa olmaz bir uygulama haline gelen mantolama, istenildiğinde eski yapılara da rahatlıkla uygulanabilmektedir. Türü ne olursa olsun ve ne kadar büyük ya da küçük olduğu farketmeksizin, her yapıya mantolama işlemi yapılabilir ve böylelikle yapıda ısı tasarrufu sağlanırken yapı ömrü de uzatılmış olur. Bir yapının ısı tasarruflu hale getirilmesinde en etkili yöntem olan mantolama ile yapı içerisinde yaşayan insanlar için de konforlu, sağlıklı ve hijyenik bir ortam oluşturulmuş olur.

Mantolama yapılmamış bir binanın iç duvarlarında rutubet ve küf oluşma ihtimali çok yüksektir. Zira, bu yapılarda iç ve dış ortam arasında sıcaklık farklık çok yüksek olduğundan, iç mahalde bulunan havadaki su buharı, zamanla yapının iç duvarlarında yoğuşmaya başlayacaktır. Başlarda ufak terlemeler şeklinde görülen bu yoğuşma, özellikle kış aylarında rutubet ve küf oluşmasına neden olacak; bu da yapı içerisinde sağlıksız bir yaşam alanı oluşturacaktır. Fakat, mantolama yapılan bir yapıda, yapı duvarlarının iç ve dış ortama bakan yüzeyleri arasındaki sıcaklık farklı çok düşük seviyelere ineceğinden, bu şekilde bir terleme, rutubet ve nem gibi sorunlar ile karşılaşma ihtimali çok düşük olacaktır.

Mantolama uygulamaları sayesinde bir yapı dışarıdan çepeçevre sarılarak sadece sıcaklık farklarından doğan fiziksel problemler değil, her türlü rüzgar, güneş ışınları, yağmur vb gibi dış etkenlere karşı da bir koruma sağlanmış olacaktır. Böylelikle, yapılar sağlamlığını uzun süre muhafaza edebilecek ve daha güvenli bir yaşam alanı oluşturulabilecektir.

Mantolamanın bu kadar gerekli hale gelmesinde ve artık herkes tarafından araştırılan ve talep edilen bir uygulama olmasındaki en önemli faktör ise kuşkusuz uygulandığı yapıda çok ciddi derecede ısı tasarrufu sağlamasıdır. Mantolama işlemi sırasına yapının dış duvarları, ısı iletkenliği çok düşük malzemeler ile kaplandığından, özellikle kış aylarında yaşanan ısı kayıpları en aza indirilerek ısınma için harcanan enerji miktarı da en aza düşürülmektedir. Bu da haliyle, insanları, şirketleri ve sanayi kuruluşlarını, her fatura döneminde yüksek meblağlar ödeme zorunluluğundan kurtarmaktadır.

Mantolama işlemi ile bir yapı için elde edilen enerji tasarrufunun hiç de azımsanmayacak düzeyde olduğunun farkında olmak gerekir. Zira, mantolama aslında çok zor ve uzun süren bir uygulama olmadığından ve tahminlerdeki gibi çok yüksek bütçeler gerektirmediğinden, ne kadar fazla sayıda yapıya uygulanırsa, bir şehir ya da ülkenin ihtiyacı olan enerji miktarı o kadar azaltılabilmektedir.

Mantolama, bütün yönleriyle uzmanlık gerektiren bir işlem olduğundan, bu konuda bilgi, birikim ve tecrübe sahibi kişi ya da kurumlardan destek alınmasında fayda vardır. Ve unutmamak gerekir ki bir mantolama işlemi ancak uygun malzemeler kullanıldığında ve büyük bir ustalıkla uygulandığında başarılı ve uzun ömürlü olabilmektedir.

mantolama

mantolama malzemeleri

Mantolama Malzemeleri

Mantolamanın başarılı olabilmesi ve uzun süre sağlam kalabilmesi için uygulama sırasında kullanılan malzemelerin önemi çok büyüktür. Mantolama işlemi ancak doğru bir malzeme seçimi ile kalıcı olabilmekte ve ısı yalıtımı başta olmak üzere diğer hedefleri karşılayabilmektedir. Mantolama malzemelerinin doğru seçiminde yapının özellikleri, kulllanım amacı ve bulunduğu iklim şartları büyük önem taşımaktadır. İdeal bir mantolama malzemesinde aranan özellikleri şu şekilde sıralayabiliriz:

 • Isı iletim katsayısının olabildiğince düşük olması
 • Sudan, yağmurdan ve nemden en az oranda etkilenmesi
 • Yanmazlık özelliğine sahip olması
 • Hafif olması
 • Boyutsal olarak kararlı olması; mevsimsel geçiş dönemlerinde sıcaklık farklarına bağlı olarak en ve boy oranının sabit kalması
 • Her türlü zorlu şartlara dayanabilecek kadar sağlam ve esnek olmalı
 • Kokusuz olması ve parazit, haşere vb barındırmaması
 • Fiyatının uygun olması; bir mantolama malzemesi ne kadar kaliteli olursa olsun, uygun fiyatlı olarak satışa sunulamazsa, kullanıcılar tarafından tercih edilme ihtimali düşecektir.
 • Uzun ömürlü olması ve kolay işlenebilmesi

Yukarıda sayılan özelliklerin tamamına sahip olan bir malzeme bulmak elbette ki mümkün değildir. Böyle bir mantolama malzemesi imal edilebilse dahi çok pahalı olacağından piyasada çok fazla rağbet göremeyecektir. Fakat, bu özelliklere ne kadar yakın olursa uygulamalarda o kadar fazla tercih edileceğini söyleyebiliriz.

Mantolama işleminde kullanılabilecek çok sayıda malzeme olsa da yapı sektöründe zamanla belirli standartlar oluşmuştur. Bu bağlamda, günümüzde en fazla kullanılan mantolama malzemelerini şu şekilde sıralayabiliriz:

 • Isı yalıtım levhaları: Mantolama uygulamalarında en sık kullanılan malzemelerden biri olup içeriğine göre kendi içerisinde farklı sınıflara ayrılmaktadır.
  • EPS (Expanded Polistren) Levhalar: Halihazırda bilinen en ekonomik ve en iyi mantolama malzemesi olan EPS, oldukça hafif olup uygulandığı bölgede ilave bir yük oluşturmamaktadır. Uzun ömürlü olması ile de bilinen EPS, petrol türevi bir malzeme olup karbon takviyeli olarak da kullanılabilmektedir. EPS için geçerli olan kalite standardı TS EN 13163’tür.
  • XPS (Extrude Polistren) Levhalar: Bir diğer petrol türevi mantolama malzemesi olan XPS, isminden anlaşılacağı üzere ektrüzyon işlemi ile üretilmektedir. İçerisinde su ve nem barındırmayan XPS’nın basınç dayanımı yüksek olup termal iletkenlik değeri de çok düşük seviyelerdedir. XPS için geçerli olan kalite standardı TS EN 13164’tür.
  • Taş yünü levhalar: Taş yünün en büyük özelliği, hacminin %95’ini (bazen %99’a kadar çıkabilmektedir) hava boşluklarının oluşturmasıdır. Kolay ıslanabilen ve ıslandığında tüm özelliğini yitiren taş yünü levhalar, doğru şekilde uygulandığında başarılı sonuçlar verebilmektedir. Taş yünü için geçerli olan kalite standardı ise TS EN 13162’dir.
 • Mantolama işleminde kullanılan diğer yardımcı malzemeler arasında ise yapıştırma harçları, ısı yalıtım sıvaları, dış cephe kaplama sıvası, donatı filesi ve mantolama dübeli, köşe ve subasman profili gibi malzemeler sayılabilir.
mantolama malzemeleri

mantolama nasıl yapılır

Mantolama Nasıl Yapılır?

Mantolama işleminin belirli adımları bulunmaktadır. Bu adımların her biri kendi içerisinde uzmanlık gerektirdiğinden, mantolama uygulamasının baştan sona sadece bu alanda uzmanlık sahibi kişilere yaptırılması gerekmektedir. Aksi takdirde, yapılan mantolama işlemi uzun ömürlü olmayacak ve kısa zaman içerisinde çeşitli sorunlar çıkarmaya başlayacaktır. Bu durumda, hem maddi zarar hem de konfor problemleri; ayn zaman da vakit kaybı anlamına gelmektedir.

Mantolama yapılmaya başlamadan evvel, öncelikle gerekli mantolama malzemeleri kullanıma hazır hale getirilmelidir. Bunlar arasında yukarıda özellikleri verilen ısı yalıtım levhaları (yapı türü, özellikleri ve inşa edilen ortamın iklim şartlarına göre seçilmiş olmalıdır), yapıştırma harcı, kaplama sıvası, damlalık, dış cephe boyası, köşe profili vb sayılabilir.

Mantolama işleminin ilk ve en gerekli adımlarından biri mantolama yapılacak yüzeyin hazırlanmasıdır. İlgili yüzey her türlü toz, kir ve nemden arındırılmalı ve yüzey bozuklukları giderilmelidir. Bunun için özel fırçalar kullanılabilir. Bunun yanında, varsa yüzeydeki çatlaklar da mantolamadan önce onarılmalıdır.

Mantolama levhaları yapıştırma harçları ile yüzeye yapıştırılmadan evvel, subasman profili içerisine doğrı bir şekilde yerleştirilmelidir. Sonrasında yapıştırma işlemi gerçekleştirilmeli ve levhalar harcın kurumasından sonra dübeller ile sağlamlaştırılmalıdır. Bunun sebebi, rüzgarlı ve yağmurlu havalarda mantolama levhalarının yerinden oynamasının önüne geçilmesidir. Bu noktada, mantolama levhalarının her metrekaresine altı adet dübel kullanılması önerilmektedir.

Mantolama levhaları bu şekilde yerleştirildikten sonra köşe profili uygulamasına geçilebilir. Köşe profilleri adından da anlaşılacağı üzere bina yüzeyindeki köşelere, mantolama sistemindeki olası ayrılmalar ve bozulmaların önüne geçmek amacıyla yerleştirilmektedir. Bunun yanında, damlalık ve dilatasyonlar da köşe profilinden sonra ilgili yerlere monte edilmelidir.

Dış cephe kaplaması ve boya uygulaması yapılmadan evvel, mantolama levhalarının üzerine sıva işlemi uygulanmalıdır. Sıva işlemi sırasında öncelikle birinci kat sıva yapılır. Donatı filesi bu sıva tabakasının içine yerleştirildikten sonra ikinci ve gerekirse üçüncü kat sıva işlemi uygulanır. Donatı filesinin amacı yüzeyde oluşabilecek çatlakların ve yüzeyden parça ayrılmalarının önüne geçmektir.

Mantolama işleminin son adımı olan dekoratif boya işlemi için sıvanın tamamen uygulanması beklenmelidir. Bu adım yapıya estetik bir görünümm kazandırılması açısından çok önemli olduğundan, çok dikkatli bir şekilde uygulanmalıdır. Bu adımda kullanılan boya türünün de yine yapıya ve bölgesel hava şartlarına uygun olarak seçilmesinde fayda vardır. Bunun için, akrilik esaslı dış boya uygulaması yapılması tavsiye edilmektedir.

Bu adım da doğru bir şekilde gerçekleştirildikten sonra mantolama uygulaması tamamlanmış olmaktadır. Bundan sonra istenirse yapının dış yüzeyinde birtakım estetik uygulamalar da yapılabilmektedir. Böylelikle, dışarıdan daha hoş ve zarif bir yapı görünümü elde edilebildiği gibi bu tür uygulamalar yapınızın değerini de artıracaktır.