Isı Yalıtım Kararı Nasıl Alınır?

Apartman ve site yönetimlerinin ısı yalıtımı yaptırmak için genel kurullardan geçirmeleri gereken, ısı yalıtım kararı nasıl alınır? Nelere dikkat edilmelidir?

Isı yalıtımı, son yönetmelikler de dikkate alındığında kaçınılmaz bir uygulamadır. Özellikle 2011 yılından önce inşa edilmiş yapılarda, ısı yalıtımı ve enerji verimliliği kanunu kapsamında uygulamaların zorunlu olmamasından ötürü, konut stoğunun yaklaşık %90’ı ısı yalıtım kararı nasıl alınır? Sorusunun cevabını aramaktadır. Kale Yapı Yalıtım olarak, binaların ve diğer sitelerin ısı yalıtım sözleşmelerini gerçekleştirirken ileride hukuki bir açmazın içerisine girmemek için ısı yalıtım kararı nasıl alınır? Sorusunun cevaplarının her şeyden önce bilinmesi ve yöneticilerin bu kapsamda uygulamalar yapmasını temin ediyoruz.

Isı Yalıtım Kararı

Öncelikle ısı yalıtım kararı nasıl alınır? Sorusunun mevzuat bakımından bir takım matbu koşul şartları vardır. Uygun hukuki, metin kullanılmalı ve tüm maddeler hassasiyetle karara eklenmelidir. Bunun için şartname detayları ve yetkilendirme gibi konuların da karar içerisinde yer alması gerekir, ki biz size bu konuda da danışmanlık yaparak sorunsuz bir süreç takip etmenizi sağlarız.

Öncelikle ısı yalıtım kararı nasıl alınır? Sorusunun birinci cevabı, bu kararın bağlayıcı olabilmesi için bir yönetim kurulunun tesis edilmiş olması gerekliliğidir. Eğer kanunen geçerli bir yönetim kurulunuz ve toplantıya başkanlık edebilecek seçilmiş bir bina veya site yöneticiniz varsa, toplantı yeter sayısını toplamanız ısı yalıtım kararı nasıl alınır? Sorusuna usulden cevap aramanız için yeterli temel şart olacaktır.

Kat Malikleri toplantısı veya bir başka deyişle apartman toplantısı yapılmalı ve kat maliklerinin toplantıda yer aldıklarına dair yönetim kurulu tutanağı ve imza föyü imzalatılmalıdır. Toplantının temel prensibi yoklamadır. Kat maliklerinin yeter miktarının toplantıda yer almaması ve doğru biçimde tutanağı imzalamaması durumunda alacağınız ısı yalıtım kararı kanunen kusurlu sayılacaktır. Lakin aynı gündemle 15 gün içerisinde tekrar toplanacak kat malikleri toplantısında salt çoğunluk kararın alınması için yeterli olacaktır. Yani ikinci toplantıda yeter sayı aranmaz. Isı yalıtım kararı nasıl alınır? Sorusu her ne kadar bazı zorlukları olsa da, kanun nazarında binaların zorunlu ihtiyaçlarından kabul edildiği için kararın alınmasında bazı şekil şartları sağlandığı sürece kanunen geçerlidir. Hatta son kanun uyarınca mantomla ve benzeri yatlım ihtiyaçlarının karşılanması birer zorunluluk olduğu için, bu kararın alınması da kanuni bir yükümlülük haline gelmiştir.

Yapılacak kat malikleri toplantısı ortak giderlerden sayılacak olan ısı yalıtım uygulaması gerekli işlemler için yönetime yetki verecek bir karara dönüştürülür. Isı yalıtım kararı nasıl alınır? Sorusunu cevaplarken eksik bırakılan bir husus da, alınacak kararın mutlaka noter onaylı karar defterine işlenmesi ve imzaya açılması zorunluluğudur. Herhangi bir kağıt üzerinde yapılacak işlemler geçerli ve yasal değildir.

Isı Yalıtım Kararına İtiraz

Kat maliklerinden karar aleyhinde oy kullananlar ve toplantıya katılmayan muhalifler, ısı yalıtım kararı nasıl alınır? Prensipleri uyarınca 1 ay içerisinde yapının bulunduğu yerdeki sulh ceza hakimliğine başvuru yapabilirler. Ancak Hukuki olarak mevcut pratik itibariyle bu davalarından sonuç alabilmeleri söz konusu değildir. Zira, Enerji Verimliliği Yasası uyarınca yapılacak Enerji Kimlik Belgesi tahsisinde herhangi bir eksiklik saptandıysa ve buna yönelik olarak ısı yalıtım kararı alındığı mahkemece tespit edilirse, açılacak dava büyük ihtimalle düşecektir. Zira ısı yalıtım kararı nasıl alınır? Sorusuna doğru biçimde kanuna uygun olarak cevap bulmuş ve usulen bir hata yapmamış kat malikleri ve yönetim kanuna uygun bir rota üzerinde işlem yapmakta ve yasal yükümlülüklerini yerine getirmektedir. Keyfi bir işlem olmamasından ötürü dava büyük ihtimalle geçersiz sayılacaktır.

Isı yalıtım kararı nasıl alınır? Konusunda daha detaylı bilgi almak ve size yardım etmemizi isterseniz, Kale Yapı Yalıtım’ı dilediğiniz zaman arayabilirsiniz. Tüm işlemlerinizde size rehberlik yapmaktan memnuniyet duyarız.