Capatect Dalmaçyalı Taş Yünü Fiyatları

Son yıllarda enerji kaynaklarının hızla azalması, dünya nüfusunun artması ve teknolojinin ve sanayileşmenin gelişmesi ile beraber enerji verimliliği, enerji tasarrufu ve enerjinin etkin kullanımı gibi konular her zamankinden daha fazla gündeme gelmeye başlamıştır. Buna bağlı olarak hem devlet hem de özel sektör kuruluşları enerji maliyetlerini düşürmek için birtakım önlemler almaya; enerji verimliliği yüksek ürün, hizmet, sistem ve uygulamalar geliştirmeye başlamıştır. Bugün baktığımızda her sektörde, enerji tasarrufunu artıran çözümlerin git gide yaygınlaşmaya başladığını görebiliriz. Yapı sektörü de enerji tüketiminin çok yüksek olduğu bir alan olduğundan, enerjii maliyetlerinin düşürülmesi konusunda aktif çalışmaların yürütüldüğü sektörlerin başında gelmektedir. İnşa edilen yapıların enerji sarfiyatlarını düşürebilmek için çeşitli uygulamalar gerçekleştirilmekte; gelişen teknoloji ile beraber daha farklı ve etkili uygulamalar üzerinde çalışılmaktadır.

tasyunu fiyatlarıo

filli boya tasyunu

Isı yalıtımı amacıyla gerçekleştirilen mantolama uygulamaları, yapılan enerji maliyetlerini düşürmede en etkili çözümlerden biridir. Yapılarda ısı yalıtımını sağlamak amacıyla birbirinden farklı malzemeler kullanılmaktadır. Bunlardan en yaygın olarak kullanılanlardan biri de taş yününden imal edilen ısı yalıtım levhalarıdır. Günümüzde birçok firmanın taş yünü ısı yalıtım levha ürünleri bulunmaktadır. Fakat her sektörde olduğu gibi yapı sektöründe de fiyat / performans oranı oldukça değişkendir. Bu bağlamda, yapı sahipleri, firmaları veya müteahhitlerin ısı yalıtımı konusunda optimum seçimi yapması gerekmektedir. Uygulamada kullanılan malzemenin ve işçiliğin kalitesi, güvenirliliği, uzun ömürlü olması, zorlu şartlara dayanıklı olması vb gibi parametreler çok önemlidir. Bütün bunların kesişiminde ise Capatect Dalmaçyalı Taş Yünü ısı yalıtım ürünleri gelmektedir.

Capatect Dalmaçyalı Taş Yünü, sahip olduğu birçok eşsiz özelliği ile piyasada aynı amaçla kullanılan diğer ürünlere göre birçok avantaj sağlamaktadır. Bu nedenle, Capatect Dalmaçyalı Taş Yünü fiyatları hakkında araştırma yaparken bu ürünlerin özelliklerinin doğru bilinmesinde fayda vardır. Capatect Dalmaçyalı Taş Yünü fiyatları ‘nın, ürünün özellikleri göz önüne alındığında oldukça uygun olduğu söylenebilir.

Capatect Dalmaçyalı Taş Yünü fiyatları hakkında internet üzerinden veya doğrudan firmalar aracılığıyla yapılan araştırmalarda, bu ürünlerin şu özelliklere sahip olduğu unutulmamalı ve fiyat değerlendirmesi ona göre yapılmalıdır:

  • Capatect Dalmaçyalı Taş Yünü, çok düşük bir ısı iletkenlik katsayısına sahiptir ve bu da çok iyi bir ısı yalıtım performansı sağlamaktadır.
  • Isı yalıtım çözümlerinde en fazla tercih edilen ürünlerden biri olan Capatect Dalmaçyalı Taş Yünü, aynı zamanda çok iyi bir ses yalıtım çözümü sunmaktadır.
  • Özellikle son yıllarda yangın güvenliği konusunun giderek önem kazanması, yapılarda kullanılan malzemelerin yangın güvenliği standartlarına uygun olması istenmektedir. Capatect Dalmaçyalı Taş Yünü fiyatları ile ilgili yapılan araştırmalarda bu ürünlerin A1 yangına tepsi sınıfına uygun olduğu unutulmamalıdır.
  • Capatect Dalmaçyalı Taş Yünü ısı yalıtım levhaları oldukça hafiftir; bu da uygulamaların hızlı ve kolay gerçekleşmesini sağlamaktadır.
  • Farklı levha kalınlıkları ile farklı ısı yalıtım değerlerine ulaşılabilmekte ve bu da yapıların bulunduğu konum, inşa edildiği malzeme (beton, ahşap vs) ve maruz kaldığı yıllık sıcaklık değişimlerine en uygun çözümlerin uygulanmasını sağlamaktadır.
  • Capatect Dalmaçyalı Taş Yünü fiyatları ‘nın piyasadaki diğer ürünlerden biraz daha yüksek olmasının bazı nedenleri bulunmaktadır. Bu ürünler her şeyden önce çok kalitelidir ve uzun süre yüksek performans sunabilmektedir. Aynı zamanda, imal edildiği malzemeler ve prosesler açısından çevre dostu bir ürün olduğu söylenebilir.
  • Capatect Dalmaçyalı Taş Yünü ürünleri, TS EN 13162 Taş yünü ürün ve TS EN 13500 Taş yünü Sistem standartlarına uygundur.