Mantolama Zorunlu mudur?

Mantolama zorunlu mu sorusu pek çok kişinin zihnini kurcalayan ve oldukça önemli bir konuya değinen sorulardan biri. Mantolama zorunlu mu diye sorarız çünkü maliyetli ve zaman alıcı bir işten söz ediyoruz. Bu yüzden de mantolama zorunlu mu sorusunu, mantolama maliyetli bir iş mi sorusu takip ediyor. Mantolama uygulaması, temel ve kısa bir açıklama ile ısının bina içinde muhafaza edilmesini sağlayacağından oldukça önemli bir gerekliliktir. Bu durumda ise mantolama zorunlu mu gerekli mi kimler tercih edebilir görmüş oluyoruz. Geçmişte bir zorunluluk olarak kabul edilmeyen ve yasal bir durumu da bulunmayan bu uygulama, yakın zamanda bir zorunluluk halini aldı. Binalarda ısı yalıtımı yönetmeliği, mantolama zorunlu mu diye soranlar için cevap niteliğindedir. Peki, neden zorunlu neden bu uygulamaya gerek duyuyoruz hızlıca bir bakalım.

Mantolama zorunlu mu diye sorarken aklınızda çeşitli tereddütler olabilir. Gerekliliğinden emin olmayabilirsiniz örneğin. Ancak ısı yalıtımı sağlayan yani enerji akışını engelleyen uygulama, binaların sıcak ve soğuk havalardaki dayanıklılığını artırmaktadır. Ayrıca büyük oranda tasarruf elde etmenizi de sağlar. Çünkü sıcak havanın içeride muhafaza ediliyor olması, sizin daha az ısınma harcaması yapmanız anlamına gelecektir. Mantolama zorunlu mu diye sormadan önce aslında mantolamanın avantajları nelerdir konusu üzerinde durmak gerekiyor. Bu sayede mantolama zorunlu mu, neden zorunlu ya da neden zorunlu olmalı daha net anlaşılabiliyor. İnsanlara sağladığı avantajlar, binalara kazandırdığı özellikler ve de çevre düzenlemesindeki yeri göz ardı edilmemelidir.

Mantolama zorunlu mu diye soruyoruz, belki konunun maliyetlerini düşünüyoruz ama bu maliyet gelecekte yapacağımız ısınma harcamalarında büyük bir karlılık sağlayacak, dikkat çekici bir harcamadır. Mantolama zorunlu mu sorusunu yöneltenler için önemli bir bilgi ise uygulamanın sadece kış ayları için gereklilik taşımadığı olmalıdır. Kış aylarında soğuk havanın bina içine girmesine engel olduğu gibi, yaz aylarında sıcak havanın girişini engellediği bilinmelidir. Yani yaz kış bu uygulamaya ihtiyaç duyacaksınız. Kısacası mantolama zorunlu mu? Evet, kaliteli bir yaşam için zorunlu bir uygulamadır. Bunun yanı sıra kanunla da bu zorunluluk sağlanmıştır. Siz de artık aklınızdaki mantolama zorunlu mu, yaptırmak gerekli mi gibi soruları geride bırakabilirsiniz.

Mantolama Yasası ve Isı Yalıtımı Yönetmeliği

Mantolama Yasası olarak da bilinen, Binaların Enerji Performansı Yönetmeliği hakkında detaylı bilgilere yer vereceğiz. Bildiğiniz gibi 5627 Sayılı Enerji Verimliliği Kanunu kapsamında çıkarılan Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliğine göre yapıların belli yalıtım standartlarına sahip olmaları ve bunu aynı kanunun 7. Maddesi uyarınca F/1/d Enerji Kimlik Belgesi ile ibraz etmesi gereklidir. Biz bu kanun ve yönetmeliği Mantolama Yasası olarak bilmekteyiz. Tabii bu kanun yalnızca mantolama özelinde çıkarılmamıştır, ancak en önemli kalem yani verimlilik belgesinin en ciddi kaleminden dolayı mantolama yasası olarak tanımlarız.

Enerji, günümüz koşullarında en çok harcama yapılan kalemlerin başında gelmektedir. Gerek hane bazında, gerekse ulusal kapsamda enerji maliyetleri bütçemizin büyük bir kısmını teşkil etmektedir. Oysa, en azından yapıların ısıtılması ve soğutulması için sarf edilen enerjinin yalıtım ile mümkün olabildiği dikkate alınacak olursa mantolama yasası olarak bilinen Enerji Verimliliği kanunu ve buna bağlı Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği uzun vadede milli menfaatlerimize hizmet eden uygulamalar olarak kabul edilmelidir.

mantolama zorunlumudur ?

mantolama yaptırmak zorunlumudur

Hepimizin malumudur ki, ülkemiz enerji hammaddesi üreticisi değildir. Tüm fosil yakıt türlerini dışarıdan aldığımız gibi, elektrik enerjisi üretmek noktasında da sıkıntılarımız mevcuttur. Bu nedenle mantolama yasası günümüzde bir zorunluluk halini almış, 2011 yılında çıkarılan Enerji Verimliliği Kanunu Ve Binaların Enerji Performansı Yönetmeliği uyarınca bu sarfiyat kamusal olarak kontrol altına alınmak istenmiştir. Her ne kadar pek çoğumuz için bu bir külfet gibi görünse de, mantolama yasası zorla yönlendirilmekte olduğumuz bir olumlu adımdır. Küçük maliyetleri göze almayarak binalarımıza yalıtım yaptırmadığımız takdirde yapacağımız aylık enerji tasarrufunu, belli bir maliyete katlanmak üzere azaltmaya teşvik eden Enerji Verimliliği Kanunu oldukça verimli bir yasadır. Yani mantolama yasası gerekli ve faydalı bir uygulamadır.

Mantolama Yaptırmak Zorunluluk mu ?

Mantolama yasası kapsamında 2017 Mayıs ayına kadar 50 metrekare ve üzerinde inşa alanı bulunan yapıların F/1/d olarak belirtilen Enerji Kimlik Belgesi edinmeleri zorunludur. Elektronik ve elektrikli cihazlarda olduğu gibi A’dan, G’ye kadar enerji sınıflandırmaları bulunan bu belge uyarınca mantolama yasası kapsamında yapının A ve C sınıfları arasında olması istenir. G sınıfından daha düşük seviyede yapının ruhsat alabilmesi söz konusu değildir. Bu yapılarda hiçbir uygulama olmamasından dolayı kanuna bütünüyle aykırı oldukları kabul edilir. Ayrıca mantolama yasası uyarınca C sınıfından daha düşük nitelik taşıyan yapılar için pek çok yükümlülük de gündeme getirilmiştir. Yalıtım standartlarına uygun olmayan yapılar için ek vergi yükümlülükleri getirilmiş olup, ayrıca yalıtım uygulaması bulunmayan yapılara Enerji Kimlik Belgesi de tahsis edilmeyecektir. Enerji Kimlik Belgesi olmayan yapılar ise, kiraya verilemeyecek ve alım-satımı yapılamayacaktır.

Yani mantolama yasası uyarınca yapıların şartlara uygun hale getirilmesi para cezaları ile değil, çok daha ağır müeyyidelerle karşılaşılması muhtemeldir. Ulusal ekonomik fayda dikkate alındığında mantolama yasası hükümlerinin son derece doğru olduğunu söylemek yanlış olmayacaktır.

Kale Yapı Yalıtım olarak, sektörümüzle olan ilişkisi ve bizim menfaatlerimize hizmet ettiği için değil, milli menfaatlerimizi gözettiği ve uzun vadede ciddi bir ekonomik fayda sağlayacağı için mantolama yasası maddelerinin destekçisi olduğumuzu açık biçimde belirtmek isteriz. Her ne kadar çok sayıda zorlayıcı unsur var olsa da, devletin mantolama yasası nedeniyle oluşan maliyet yükünü azaltmak için sunduğu pek çok imkan da söz konusudur. Faizsiz kredi ve vergi desteği gibi uygulamalardan faydalanarak, Mantolama maliyetlerinin büyük kısmını finanse edebilir, uzun vadede karlı bir yatırım yapmış olursunuz. Bu bağlamda devlet destekleri hakkında sizi doğru biçimde yönlendirmek üzere uzmanlarımızla bir görüşme yapabilir, hem hizmet fiyat ve niteliklerimiz hakkında bilgi alabilir, hem de mantolama yasası kapsamında yükümlülükleriniz ve kamusal haklarınız hakkında bilgi alabilirsiniz.