Yangın Yalıtımı

Oksijen ve tutuşma sıcaklığına ulaşmış bir madde ile meydana gelen kimyasal reaksiyonun kontrol ve istem dışı gerçekleşmesi büyük problemlere yol açabilir. Bu nedenle yapılarda hangi malzeme tercih edilmiş olursa olsun yanma kimyasını geri planda tutacak bir yangın yalıtım uygulamalarından faydalanılması gerekir. Yaşam alanlarında rahatlık ve konfor kadar önem arz eden güvenli kullanım da evlerden iş yerlerine kadar her türlü yapı için gereklidir.
Yapı elemanlarının ısıl yüke karşı dayanımlarının arttırılması hedefinde yangına dayanım durumlarına göre farklı sınıflarda yapı malzemeleri tercih edilmektedir. yangın yalıtım uygulamaları için yapıların kullanım amacından büyüklüğüne kadar pek çok etken dikkate alınmaktadır. A1, A2,B1, B2 ve B3 sınıfları olmak üzere ısıya yangın sonuna kadar dayanacak yapı elemanları tasarlanabildiği gibi yapılarda yangın sırasında insan ve eşya tahliyesine yetecek süre kadar dayanım gösterebilecek yalıtım elemanları da tasarlanabilmektedir.

yangın yalıtım için kullanılan malzemeler geniş ürün seçenekleriyle sınıflarına bağlı olarak tercih edilebilmektedir. Yangın yönetmeliğine uygun olarak konunun uzmanı kişilerce uygulaması yapılması gereken yatılım malzemelerin doğru ürünlerle tekniklerine uygun olarak yapılması da önem arz edecektir. Binanın yangından korunması kadar estetik ve statik tasarıma temel teşkil edecek büyüklük ve detayları için yönetmeliğe uygun şekilde uygulamanın yapılması gerekir. Yaşam alanlarında kişilerin yangına karşı önlemlerini almaya yönelik uygulamalar için yangın yalıtım sistemine önem verilmesi şarttır.

Yangın Yalıtım Fiyatı

Binalar için ağır bir yıkım riski barındırmakta olan yangına karşı alınacak en önemli tedbirlerden olan yangın yalıtım ve yangın yalıtım fiyatı ile ilgili bilgiler içeren yazımızdır. Yangın, her ne kadar engellenmek üzere tedbirler alınıp, olasılığı azaltılabilen bir durum olsa da, maalesef kimi zaman ortaya çıkması beklenmedik durumlar olarak mümkündür. Binaların statik özelliklerine dahi ciddi zararlar veren bu olumsuzluğa ani müdahaleler edilse dahi, bazı durumlarda ısı miktarı nedeniyle yapı kullanılamaz hale gelebilmektedir. Bu nedenle, modern yapıların tamamında yangın yalıtımı uygulamaları kullanılmakta ve ısının yapının ana elemanlarına ulaşması engellenmeye çalışılmaktadır. Bu noktada elbette yangın yalıtım fiyatı bu uygulamaları yaptırmadan önce araştırılacak bir husus olmaktadır.

Yangın Nasıl Meydana Gelir?

Elektrik kontağı başta gelmek üzere, ısı kaynaklarının çevredeki diğer unsurları tutuşturması sonucu, herhangi bir zamanda ve noktada yangın meydana gelme riski vardır. Günümüz koşullarında yoğun elektrik ve elektronik ve bunun yanında kimyasalların her ortamda bulunduğu dikkate alınacak olursa, yangın hiç de küçük bir risk sayılamayacaktır. Yangınların sebep olduğu yıkım gücü dikkate alındığında, yangın yalıtım fiyatı esasında hiç de önemli bir maliyet değildir. Zira, alevin şiddetine ve yapının özelliğine göre değişmekle birlikte; yangın binanın taşıyıcı unsurlarının özelliğini yitirmesine ve hatta yapının yıkılmasına neden olabilir. Bu bağlamda yangın yalıtım fiyatı ne olursa olsun katlanılması gereken bir maliyet olarak öne çıkmaktadır. Hele ki, endüstriyel tesisler ve özellikle kimyasalların bulunduğu tesislerde, yangın yalıtım fiyatı belki de hiç düşünülmeden katlanılması gereken bir maliyettir.

Yangın, kabaca maddenin karbona dönüşürken oksijen kullanması prensibi ile izah edilebilir. Yani, yangın meydana gelebilmesi için oksijen gereklidir. Modern yapıların bazılarında yangın yalıtımı, oksijenin tahliyesi ile alevin imhası yoluyla yapılmaktaysa da bu oldukça yüksek yangın yalıtım fiyatı ortaya çıkarmaktadır. Basınç ve gaz kontrolü ekipmanlarının yanı sıra, ortamın tam izole hale getirilmesi oldukça yüksek maliyetlerdir ki, bu sadece yangın yalıtım fiyatı üzerinde değil, genel yapı maliyetleri üzerinde de oldukça etkili olacaktır.

Geleneksel betonarme binalarda ve pek çok modern yapıda yangın yalıtım fiyatı kullanılan kaplama malzemesi ile ilişkili olarak değişen değerlere sahiptir. Bu tür yalıtımda amaç, ana yapı elemanlarının alev ve dolayısıyla ısı ile buluşmasını engellemektir. Özellikle altı çizilmesi gereken nokta, yangın yalıtımının yangın önleyicilik etkisinin olmadığıdır. Yangına müdahale ve önleme için diğer tedbriler değerlendirilmelidir. yangın yalıtım fiyatı kullanılan materyalin niteliğine göre değişmektedir ve bu malzemelerin ekstra olarak, ısı ve ses yalıtımı özellikleri de söz konusu olmaktadır.

Yangın Yalıtım Malzemeleri

Yangın yalıtımı her ne kadar ısı ve ses yalıtımı ile benzerlik gösterse ve birbirlerini etkiler niteliğe sahip olsalar da, kullanılan materyal bakımından diğer türlerden ayrılır. Takdir edilecektir ki, yangın yalıtımında, polietilen, polistren, plastik ve kauçuk gibi sentetik ürünler kullanılamaz. yangın yalıtım fiyatı bir yana dursun bu ürünler doğrudan yanıcılık özelliğine sahip olmalarından ötürü etkili olmayıp, tersi etkiye neden olabilirler. Bu nedenle yangın yalıtımında çoğunlukla mineral yünler kullanılmaktadır. yangın yalıtım fiyatı da bu yünlerin vasfına ve yoğunluğuna göre değişebilmektedir.

Tabii mineral yünlerin üzerinde, mukavemeti yüksek kaplama malzemeleri ve yanmaz nitelikte sıva ve boya unsurları kullanılmalıdır. yangın yalıtım fiyatı üzerinde belirleyici olan diğer unsurlar da kuşkusuz bu unsurlardır.

Yangın Yalıtımının Faydası

Yangın yalıtımı, yapıda meydana gelecek herhangi bir yangın durumunda, oluşacak ısı birikiminin absorbe edilmesi, duvarlara ve taşıyıcı unsurlara zarar vermemesi maksadıyla etkilidir. Çok şiddetli ısınmaların yapılarda kullanılan özellikle demir unsurların niteliğini etkilediği, bununla birlikte betonun da ısı karşısında zayıfladığı bilinmektedir. yangın yalıtım fiyatı maliyetine katlanarak, oluşacak yangınların yüzeysel hasar ile atlatılması neredeyse garanti altına alınmaktadır, öyle ki yangın yalıtım fiyatı maliyetine katlanarak elde edeceğiniz uygulama, on binlerce derece sıcaklığı dahi arka yüzüne iletmeyecek niteliğe sahip olmaktadır.

 

Open chat
1
Merhaba. Nasıl yardımcı olabiliriz.
Powered by