Enerji Kimlik Belgesi

Enerji verimliliği kanunu kapsamında, yapılar için zorunlu tutulan enerji kimlik belgesi hakkında açıklamalara yer verdiğimiz yazımızdır.2011 yılında kanun olarak yürürlüğe girmesine karşın, bina sahiplerine Mayıs 2017’ye kadar uygulama süresi tanınan enerji kimlik belgesi, opsiyonel bir belge değildir. Kanun uyarınca, 50metrekareden büyük oturum alanı olan, yani pratikte tüm yapıların enerji kimlik belgesi alması sorunludur. Ayrıca sadece bu belgenin alınmış olması yetmeyip, asgari standartlara uygun bir verimlilik altyapısının sağlanmış olması gereklidir. Aksi takdirde yapı sahiplerine bir takım müeyyideler öngörülmüş ve zorlayıcı tedbirler alınmıştır.

Enerji kimlik belgesi uyarınca yapının;

  • Elektrik sarfiyatı
  • Gaz sarfiyatı
  • Su sarfiyatı
  • Co2 salınım oranı
  • Yenilenebilir enerji kullanım oranı
  • Yapı teknolojisi
  • Yalıtım teknolojisi

Gibi detaylar değerlendirilir.

Tahmin edebileceğiniz gibi bu unsurların puanlamayı en çok etkileyen kısmı, ısınmada sarf edilen enerjinin verimliliğidir. Bu sebeple enerji kimlik belgesi hazırlanırken, binanın sahip olduğu yalıtım standartları büyük öneme sahiptir. Mantolama ve benzeri biçimlerde yalıtımı yapılmış binaların enerji kimlik belgesi notu c ve üzerinde çıkarken, yalıtımsız yapılarda bu rakam son derece düşük hatta cezayı gerektiren seviyede çıkabilmektedir.
Binanıza ısı yalıtımı yaptırmadan enerji kimlik belgesi notunuzun yüksek olmasını sağlayamazsınız. Binanızda kendi elektriğinizi kendiniz üretiyor olsanız ve bu bir artı puan olsa dahi, kayıp enerji oranınız muazzam seviyede çıkacağından enerji kimlik belgesi notunuz da düşük çıkacaktır. Teoride ve pratikte, öncelikle ısı yalıtımı ve mantolama uygulamaları total enerji sarfiyatını yarı yarıya, hatta çok daha yüksek oranlarda düşürür. Dolayısıyla enerji kimlik belgesi puanlamasında bu kriter birinci önceliğe sahip olmaktadır. Zaten kanunun en önemli amacı da, yapıların ısı yalıtım uygulamalarının yapılmasını teşvik etmek olmaktadır. Aynı yıllarda elektrik enerjisi üretimi serbest hale getirilmiş ve ev kullanıcılarının yenilenebilir enerji üretimi ile ilgili çalışmalara girişmeleri teşvik edilmeye başlanmıştır. Ulusal bir politika olan Enerji Verimliliği Kanunu kapsamında, enerji kimlik belgesi devlet tarafından ciddi biçimde önemsenmektedir.

enerji kimlik belgesi

enerji belgesi

Enerji Kimlik Belgesi Faydaları

Elbette enerjide dışa bağımlı bir ülke olan Türkiye koşullarında bu belki de en gerekli uygulamalardan birisidir. Zira tüm ulusta enerji kimlik belgesi çıkarılması ve enerji kimlik belgesi puanlarının d ve üzerinde çıkması durumunda başta ısınma için harcanan enerjinin %40 oranında düşmesi anlamına gelmektedir ki, bu cari açığımızı kapatıp, cari fazla verebilmemizi sağlayabilecek bir rakama tekabül etmektedir. Bu durumda, sorumlu vatandaşlar olarak enerji kimlik belgesi çıkarmalı ve eksikliklerimiz kapsamında gerekli ısı yalıtımı düzenlemelerini yaptırmalıyız. Hem hane bütçemizin faydasına, hem de ulusumuzun faydasına olan bu işlemi bir an önce gerçekleştirip, bir an önce tasarruf etmeye başlayabiliriz.

Tarif edilen enerji kimlik belgesi, elektronik cihazların üzerindeki kodlarla tanımlanır. A ve G arasında değerleri olan enerji kimlik belgesinin D noktası verimlilik eşiğidir. D ve üzerindeki yapılar enerji kimlik belgesi kapsamında orta verimli, D nin altındaki değerler ise, verimsiz kabul edilir. G değerinin altı ise bulunmamakta olup, bu yapıların hiçbir standardından söz edilemez. Kanuna göre D değerinin altında enerji kimlik belgesi notu olan yapılar daha yüksek vergiler öder, kiraya verilemez ve satışı yapılamaz. Aynı şekilde G ve D değerleri arasındaki enerji kimlik belgesi puanlarının da bir takım müeyyideleri söz konusudur, kamu otoritesinin enerji kimlik belgesi uyarınca bu müeyyideleri de yakın zamanda duyurması beklenmektedir.

Unutmayınız ki enerji kimlik belgesi bir külfet değil, önce sizlerin, sonra ülkenin menfaatlerini korumak maksadıyla geliştirilmiş evrensel niteliklerde bir koruma tedbiridir. Siz de Kale Yapı Yalıtım’a gelerek enerji kimlik belgesi hakkında detaylı bilgi alabilir, sizin için tüm detayları çözümlememizi talep edebilirsiniz.