Halk arasında mantolama yasası olarak bildiğimiz, 5627 sayılı enerji verimliliği kanununa bağlı yapıların enerji performansı yönetmeliğinin devrim niteliğinde değişiklikler öngördüğünü biliyor musunuz? Örneğin, günümüzde inşa edilen yapıların yalıtım özelliklerine sahip olmadan ruhsat alamayacak olması, kanunun en önemli bileşenlerinden bir tanesi. Tabii kanun sadece yeni inşa edilen yapıları da kapsamıyor. Ne zaman inşa edilmiş olursa olsun, tebliğle belirlenecek tarihe kadar, tüm yapıların ısı yalıtım özelliklerine sahip olmalarını zorunlu kılıyor. Yani kanun kapsamında ülkedeki tüm yapıların mantolama yaptırması zorunlu tutuluyor.

Mantolama Yasası Neleri Getiriyor?

Mantolama yasası, daha önce zorunlu olmayan bir çok uygulamayı hayatımıza sokarken, bu uygulamaların hemen hepsinin kanuni müeyyideleri söz konusu. Yasa kapsamında;

  • Bölge fark etmeksizin tüm ülkede yalıtım zorunlu hale getirildi.
  • Her yapıdan enerji kimlik belgesi isteniyor.
  • Yapıların niteliklerine bakılmıyor.
  • Zemin alanı 50 metrekare ve üzerindeki tüm yapılar yalıtım yaptırmak zorunda.
  • Yalıtımsız yapılara ruhsat verilmiyor.
  • Tebliğ ile belirlenen tarihe kadar yalıtım yaptırmayan yapıların ruhsatları iptal ediliyor.
  • Kanuna uymayan yapı sahiplerine para cezası uygulanıyor.

Yasa Gerekli mi?

Elbette. Halk arasındaki ismi ile Mantolama yasası, ülkemizde tüketilen ısınma enerjisinin %50 oranıdna azalmasını sağlamayı hedefliyor. Her yıl milyarlarca doları doğalgaz ve diğer fosil yakıtları satın almak için harcıyor ve milli ekonomimize aslında zarar veriyoruz. Çok daha ekonomik ve konforlu biçimde ısınabilmek mümkünken, maalesef ısı üretmek için oldukça verimsiz yolları tercih ediyor ve yerli malzeme ile gerçekleştirilebilecek yalıtım uygulamalarını göz ardı ediyoruz. Bir kez yapılacak mantolama uygulamasının bize en az 30 yıl düşük maliyetli ısınma sağlayacağı bir sır değil. Yapılan testlerde doğru mantolama ile %90’a kadar ısı tasarrufunun mümkün olduğu görülüyor. Bu durumda katlanmakta olduğumuz maliyetlerin aslında uzun vadede bizim ısınma maliyetimizi neredeyse sıfırlayacağı görülebiliyor. Batı ülkelerinde uzun yıllardır aktif biçimde uygulanan Mantolama yasası benzeri imar yasalarının, ülkemizde de uygulanıyor olması bizim için bir kıvanç kaynağıdır. Modern dünya düzeninde, verimlilik esastır. Bu nedenle siz de yapılarınızın yalıtımı için derhal harekete geçip, modern yaşama standartlarına uygun bir yapılaşmaya gidebilirsiniz. Kale Yapı; Mantolama yasası tarafından öngörülen tüm yapı standartlarını en iyi şekilde yerine getirecek projeler geliştirip, sizlere mükemmel çözümleri sunuyor. Hemen arayın, sizin için mümkün olanın en iyisini yapalım.

Mantolama Yasası ve Avantajları

Mantolama yasası ile birlikte eski ve yeni binalarda yaygın bir şekilde yapılmaya başlanan ısı yalıtım amaçlı mantolama uygulaması ile binalar birçok açıdan yeni özellik kazanmıştır. Günümüzde yeni yapılan binalarda inşa aşamasında yapılan mantolama ve ısı yalıtım uygulaması, eski binalarda keyfekeder bırakılmamış, yasa ile birlikte birçok binanın görüntüsü değişmiş, şehirlerimiz daha güzel binalara ev sahipliği yapmaya başlamıştır. Binaların dış görüntüsüne katmış olduğu estetik ve güzellik, mantolama uygulamasının ne kadar şık bir yapı uygulaması olduğunu göstermekte. Neredeyse yıkılmaya yüz tutmuş, sıvaları, boyaları döküldüğü için metruk bir görüneme sahip olmuş yapılarda, yapılan mantolama uygulaması ile binaların fiziki görünümleri önemli ölçüde iyileşmiş, binalar daha genç görünmeye başlamıştır. Bina yönetimlerini harekete geçiren mantolama yasası ile birlikte villalardan çok katlı yapılara, fabrikalardan üretimhanelere, köy evlerinden yazlıklara bütün yapılarda ısı kayıplarını önlemek amacıyla mantolama çalışması yapılmaya başlanmıştır. Mantolamanın binaya kattığı estetik görüntü dışında en önemli avantajı ısı yalıtımıdır. Bu uygulama ile insanlar daha konforlu yaşam alanlarına sahip olmuş, konutlarda her yer eşit şekilde ısınmaya başlamış, yazın ısı kazançları kışın ise ısı kayıpları önlenmiştir.

Mantolama Yasası ve Enerji Verimliliği

Mantolama yasası ile enerji verimliliği de ön plana çıkmıştır. Binalar enerji tüketiminin en fazla olduğu alanlardır. Bu nedenle enerjinin daha verimli ve akıllı kullanılması için binalarda teknolojik gelişmelerin getirmiş olduğu yeniliklerin hayata geçirilmesi gerekir. Mantolama yasası ile beraber binalarda enerji kaynaklarının daha akıllı kullanılması için ısı yalıtım uygulaması yapılmaya başlanmış, bunun sonucunda enerji tasarrufuna gidilmiştir. Enerji tasarrufu sonucunda bina sakinlerinin ısınmak ve serinlemek için harcamış olduğu giderlerde önemli oranda azalma yaşanmış bu da hem aile bütçesine hem de ülke ekonomisine katkı sağlamıştır. Mantolama yasası ile birlikte enerji tasarrufuna gidilmiş olması aynı zamanda çevreyi korumak açısından da önemlidir. Zira, daha az enerji tüketmek doğaya salınan atık gaz miktarını azaltmış, böylece çevre ve dolayısıyla ekolojik denge korunmuştur. Bu nedenle mantolama yasası üzerinden önemle durulması gereken bir yasadır ve sürdürülebilir bir gelecek için bu yasanın gereklerinin yapılması zorunludur.