Mantolama, yapıların ısı tasarrufu elde edebilmeleri için gerekli olan kapsamlı uygulamalar bütünüdür. Farklı türleri bulunan uygulama, yeni nesil teknolojiler sayesinde %50 tasarruf elde edilebilen bir uygulamadır. Hatta kimi yapıların niteliksiz inşa seviyeleri nedeniyle tasarruf oranı %80’e kadar çıkabilmektedir. Isı yalıtımı türleri içerisinde yer alan uygulama, tüm yapılar için en efektif çözümdür. Kimi kaynaklarda iç cephe mantolama uygulamasından bahsediliyor olsa da iç cepheden yapılan uygulamaların tam olarak beklenen sonucu ortaya koymadığı kanıtlanmıştır.

İç Cephe Isı Yalıtımına Karşı Mantolama

İç cepheden ısı yalıtımı yapmak elbette mümkündür. Ancak iç cephede yapılan yalıtım uygulamalarının dış cepheye göre ciddi eksiklikleri söz konusudur. Öncelikle yapı dışarıdan tamamen kaplanmamış olduğundan, hiçbir detayından ısı kaybı mantolama uygulamasında söz konusu olmayacak ve iskelet soğumayacak veya ısınmayacaktır. Oysa iç cephe uygulamalarında yapı dış etkenlerden doğrudan etkilenir. Yapının dış cephesinin ısı birimi sonucunda sıcaklığının değişmesi, içeride yapılan yalıtımın niteliklerinin de daha güçlü olmasını gerektirecektir. Ayrıca içeriden yapılan yalıtıma dekoratif nitelikler kazandırmak oldukça zordur.

Buna karşılık mantolama, dış cephede gerçekleşen bir uygulama olduğundan, kullanılan materyal bakımından daha serbest bir alan söz konusudur. Kullanılan yapı kimyasalları bakımından daha rahat davranılabilir ve dolayısıyla uygulama daha kolay gerçekleşir. Bunun yanında çok farklı dekoratif niteliklerin kazandırılabilmesi de mümkün olmaktadır.

Son olarak iç cephe uygulamalarının yapının hacmine etki edeceğinin altını çizmek gerekir. İç alanda kayıp yaşamak yerine dışarıdan bir uygulama yaptırmak çok daha avantajlıdır.

mantolama nasıl yapılır

Mantolama Nasıl Yapılır?

Mantolama nasıl yapılır sorusunun cevabı birkaç aşamalı bir işlemi ifade eder. Öncelikle mantolama türlerinden hangisini seçeceğinize karar vermeniz gerekir.

  • EPS/XPS Mantolama
  • Taşyünü Mantolama

Uygulamalarından bir tanesini seçerek projelendirme aşamasına geçebiliriz.

Uygulama safhasında öncelikle yapının dış cephesi uygulama yapılabilecek hale getirilir. Bunun için var ise sıva kusurları ve tamirat gerektiren diğer kesimler düzeltilir. Mantolama levhalarının monte edilebilmesi için uygun bir zemin oluşturulur. Bu satıh düz ve dübelleme için uygun olmalıdır. İlk katmanda XPS veya Taşyünü materyallerinden uygun olanı yüzeye uygulanır ve hiçbir boşluk kalmayacak şekilde, zeminden tavana tüm yapı kaplanır.

İkinci aşamada kaplama malzemesinin üzerine mantolama filesi uygulanır. Bu uygulama bir sonraki katta gerçekleşecek sıvanın tutması için gereklidir. File uygulamasından sonra sıva yapılır. Sıva aşamasında kullanılan materyal sıradan bir sıva ürünü değil, bu uygulama için özel olarak üretilmiş bir üründür.

Sıva ve mineral uygulamaları ile dolgu malzemesinin üzerinde bir katman daha elde edilir. Bu katmanın en üstüne mantolama için özel üretilmiş boyalar uygulanır. Tabii bu safhaların içerisinde dekoratif özellikler de planlanır ve yapının ayrıca bir dış cephe uygulamasına ihtiyaç duymaması sağlanır. Mantolamanın yapı sahibine sunduğu en önemli avantajlardan birisi kuşkusuz dış cephe dekorasyonu özelliği de sağlayacak olmasıdır.

Mantolama nasıl yapılır sorusunun cevabı teorik olarak bu kadar basit ifade edilebiliyor olsa da, uygulama bu kadar basit değildir ve uygulayıcı firmanın ciddi bir deneyime sahip olması gerekir. Aksi halde görünüşte her şey yolunda gitse de sonuç beklentilerinizden çok uzak olabilir.

Mantolama Uygulama Sırası

Mantolama nasıl yapılır? Mantolama birkaç uygulama aşamasından oluşur. Mantolamadan beklenen performansın sağlanması uygulamanın doğru bir şekilde yapılmasına bağlıdır. Küçük bir ayrıntının dahi mantolamanın performansına etkisi büyüktür. Mantolamada dikkat edilmesi gereken en önemli şey uygulamanın sırayla yapılmasıdır.

Mantolama uygulaması öncesi yüzey hazırlığı yapılmalıdır. Yüzeyde bulunan kir ve tozlar temizlenmeli, hasarlı kısımlar onarılarak zemin hazır hale getirilmelidir. Isı yalıtım levhalarının yüzeye daha iyi tutunmasını sağlamak için zemine subasman profilleri yerleştirilmelidir. Subasman profillerinin yerleştirilmesinin ardından ısı yalıtım levhalarının yapıştırılmasına başlanmalıdır. Terazili bir şekilde yapıştırılması gereken ısı yalıtım levhaları, yüzey özelliklerine göre öbek şeklinde yapıştırıcı sürülerek ya da tamamen yapıştırıcı ile kaplanarak yapıştırılır. Yapıştırma sonrası taşan yapıştırıcı temizlenmelidir. Böylece ısı yalıtım levhalarını terazisi bozulmamış olur. Dübelleme işlemine yapıştırma işlemi bittikten 24 sonra başlanmalıdır. Yüzeye tam anlamı ile yapışması için ısı yalıtım levhalarının kuruması beklenir. Daha sonra dübelleme işlemine geçilir. Dübellemede dikkat edilmesi gereken husus metrekareye 6 dübel uygulanmasıdır. Çok katlı binalarda her üç katta dübel sayısı belirli oranda artırılabilir.

Mantolama uygulamasında önemli aşamalardan birisi de sıvadır. İki kat sıva yapılması gerekir. İlk sıva fileli sıvadır.  İlk kat sıva ikinci kattan daha kalın uygulanır. İlk kat sıva uygulanırken köşe profilleri de yerleştirilir.  İlk kat sıva tamamen kuruyunca ikinci kat sıvaya geçilmelidir. İkinci kat sıva daha itinalı yapılmalı, yüzeyin kusursuz görünmesi sağlanmalıdır. Daha sonra son kat boya yapılmalı ve mantolama uygulaması tamamlanmalıdır.

Mantolama Firması Seçerken Nelere Dikkat Edilmeli?

Mantolama firması seçerken “mantolama nasıl yapılır” sorusunun cevabını biliyor olmanız ve bu konuda biraz araştırma yapmış olmanız gerekir. Zira bu konu hakkında hiçbir fikriniz yoksa piyasada bulunan ve profesyonel hizmet verdiğini iddia eden amatör firmalara yem olabilirsiniz. Firma seçerken öncelikle firmanın nasıl bir altyapısı olduğunu araştırmanız gerekir. Firmanın referansları da karar verme aşamasında size yol gösterici olacaktır. Ayrıca firmanın sunmuş olduğu referansları yerinde görebilir, ön araştırma yaparak firmanın piyasadaki memnuniyetini ölçebilirsiniz. Firma ile ön sözleşme yapmanız gerektiğini unutmamalısınız. Profesyonel hizmet veren firmalar mantolama teknik şartname imzalamaya ve uygulama ile ilgili tüm detaylarla ilgili bilgi vermeye gönüllüdür. Eğer bir firma sözleşme yapmaktan kaçınıyor ya da teknik şartname sunmak istemiyorsa o firmadan uzak durmanız gerektiğini unutmayın.

Mantolama yaptırmak için mali açıdan güçlü firmaları tercih etmelisiniz. Mali yapısı bu kadar maliyetli bir işi kaldıramayacak durumda olan firmalar ne yazık ki mantolamanın altından kalkamaz. Profesyonellik sadece yönetim olarak değil ekip olarak da aranan bir özelliktir. Firma yönetiminden mühendisine, yemek şirketinden sahada çalışan personele kadar mantolama ekibinin profesyonellik çerçevesinde çalışıyor olması uygulamadan beklenen verimin alınması açısından son derece önemlidir.

Kale Yapı Yalıtım, yalıtım ve mantolama sektöründe uzun yıllardır hizmet veren bir firma olarak uygulamanın her aşamasında profesyonelliği ön planda tutar ve müşteri memnuniyeti ilkesi ile hareket ederek mükemmele ulaşmanızı sağlar.