Bir yapının iklim şartlarından yani güneş ışınlarından soğuk kış koşullarından en çok etkilenen kısmının çatı olması ve bu olumsuz etkileri yapının diğer bölümlerine de kısa sürede iletme özelliğinden dolayı doğru çatı izolasyonu yapılar için çok büyük önem taşımaktadır. Çatı izolasyonunun bir amacı çatıdaki su sızmalarını önlemektir. Çünkü çatıdan sızan sular zamanla rutubet ve küflenme yaparak betonu çürütür. Bu da korozyona neden olarak tüm yapıyı olumsuz bir şekilde etkiler. Çatı izolasyonunun diğer amacı ise yalıtımdır. Yani ısı kaybını önlemek. Hiç yapılmamış ya da düzgün yapılmamış bir çatı izolasyonu ısı kaybının önlenmesini sağlayamayacağı için maddi kayıplara neden olur. Bu nedenlerden dolayı çatı izolasyonu bir yapı için büyük bir öneme sahiptir.

Çatı Türleri

Yapıların inşası sırasında kullanım amaçlarına göre farklı tip çatılar inşa edilebilir. Kimi yapılarda çatı yerine düz teras uygun bulunurken, genellikle meyilli çatılar kullanılması bilhassa yağışlı iklimin söz konusu olduğu yerlerde önemlidir. Zira Çatı İzolasyonu bileşenlerinin en önemlisi kuşkusuz çatının meyil uygulamasıdır. Aşırı yağış durumlarında meyilsiz çatıların drenaj altyapıları nitelikli olsa da su sızıntıları söz konusu olabilir. Zira biriken su öyle ya da böyle katı yapı malzemelerinden yapıya ulaşır. Ayrıca çatı yalıtımı yalnızca su yalıtımı için değil ısı yalıtımı için de kullanılan bir yöntemdir. Beton yüzeyin rüzgar ile buluşmasını engelleyen uygulama, nihai olarak ısı kaybını belli oranda azaltır. bu uygulamanın yanı sıra çatının mineral yünler ile yalıtılması da etkili bir uygulamadır. Mantolama uygulamaları ile birlikte tercih edilecek çatı izolasyonu uygulamaları, ısı kaybını ciddi miktarda azaltır ve mantolamanın etkisini artırır.
Batı ülkelerinde ahşaptan imal edilen yapılar, doğru yalıtım uygulamaları sayesinde betonarme ve diğer türlerden çok daha başarılı biçimde yalıtılabilmektedir. Tabii çatılar inşa edilirken kullanım amaçlarına da dikkat edilmesi gerekir.

  • Üzerinde gezilen çatılar
  • Gezilmeyen çatılar

olarak iki grupta toplanan çatı uygulamalarında kullanılacak Çatı İzolasyonu yöntemi de farklı olacaktır. Açık teraslarda ısı yalıtımı imkanı sınırlıdır. Bu nedenle kapalı çatılar tercih edilir. Çelik veya ahşap ile gerçekleşebilecek uygulamaların kaplaması istenirse kiremit veya modern çatı kaplamaları ile yapılabilir. Yalıtım bu sathın altında gerçekleşen bir uygulamadır.
Çatı yapılırken üstten alta doğru sırasıyla;

  • Kiremit (Veya çatı şiltesi)
  • Zemin düzleyici materyal (OSB)
  • Konstrüksiyon (Ahşap veya metal)
  • Yalıtım malzemesi

Kullanılır. En içte kalan yalıtım malzemesi çoğunlukla mineral yünlerdir. Yeni nesil köpük uygulamaları da bu noktada tercih edilebilmektedir.

Çatılarda Isı Yalıtım Çeşitleri

Çatı yalıtımı; çatının türüne göre isimlendirilen kategorilere ayrılır. Genel olarak çatı yalıtımı üç ana başlık altında toplanır:

  • Eğimli çatılarda ısı yalıtımı
  • Teras çatılarda ısı yalıtımı
  • Çelik çatılarda ısı yalıtımı

Yalıtımsız binalarda, ısı kayıplarının büyük bir çoğunluğu çatıdan kaynaklanır. Bu durum bina sakinlerini ve dolayısı ile yönetimi önlem almak zorunda bırakır. Günümüzde dış cephe ısı yalıtım uygulamaları kadar çatı yalıtım uygulamalarının da yaygın olarak yapılmasının nedeni budur. Bu uygulama ile çatı türü ne olursa olsun uygun izolasyon malzemeleri kullanılarak ısının çatıdan kaçışı engellenmiş olur. Çatı yalıtımında kullanılan malzemeler, çatının türüne bağlı olarak değişiklik gösterir. Eğimli bir çatı için uygun olan izolasyon malzemesi teras çatı için uygun olmayabilir. İzolasyon malzemesi belirlenirken çatının gezilebilir olup olmadığı tespit edilmeli ve buna uygun yalıtım malzemeleri kullanılmalıdır.

Eğimli Çatılarda Isı Yalıtımı

En fazla Çatı izolasyonu yapılan çatı modelidir. Çatı ve tavan arası uygun izolasyon malzemeleri ile kaplanarak izole edilir. Kullanılacak yalıtım malzemelerinin çatının özelliklerine uygun olması son derece önemlidir.

Teras Çatılarda Isı Yalıtımı

Teras çatılar gezilebilir çatılardır. Bu nedenle kullanılacak malzemelerin yüke dayanıklı olması son derece önemlidir. Malzeme seçiminde profesyonel firmalardan yardım alınmalı, izolasyon öncesi çatının özelliklerine uygun projelendirme yapılmalıdır.

Çelik Çatılarda Isı Yalıtım

Moder mimarî yapılar ile endsütriyel yapılarda sıklıkla kullanılan bir çatı modelidir. Çelik aksamların yalıtılması, binanın korunması açısından son derece önemlidir. Bu tür çatılarda sandviç paneller kullanılır. Çatı izolasyonu için mutlaka profesyonel yardım alınması gerekir.

Yalıtım Önemlidir

Yapıların en önemli unsurlarından olan çatıların yalıtımı, en az duvarların yalıtımı kadar önemlidir. Isınan havanın yükselmesi prensibi dikkate alınarak, çatıların yalıtımlarının mutlaka yapılması gereklidir. Ayrıca yalıtımda mutlaka yüksek nitelikli uygulamalar tercih edilmelidir. Kalitesiz uygulamaların sonuçları etkili olmayacak, kısa sürede yenileme gerekecektir. Çatı izolasyonu, maliyeti yüksek bir uygulamadır. Bu nedenle proje için alanında profesyonel olan firmalar tercih edilmeli, uygun izolasyon malzemeleri kullanılmalı, uygulamayı hayata geçirecek kişilerin yeterli işçilik deneyimine sahip olması gerekir. Aksi takdirde izolasyondan beklenen verim ve performans alınmayacak, çatı problemleri tekrarlayacaktır. Bu da bina yönetimi ve dolayısı ile bina sakinlerine ekstra külfet getirecektir. Çatı İzolasyonu, su ve ısı bakımından önem arz eder. yapınızın niteliklerine uygun yalıtım seçenekleri için bizi dilediğiniz zaman arayabilir, ücretsiz keşif talep edebilir ve bilgi alabilirsiniz. Çatı yalıtımından beklenen verimin alınması Kale Yapı Yalıtım gibi başarılı referansa sahip, çalışma ve projeleri ile binaların yalıtım problemlerini ortadan kaldıran firmalar ile çalışmaya bağlıdır.