Çatı İzolasyonu

Bir yapının iklim şartlarından yani güneş ışınlarından soğuk kış koşullarından en çok etkilenen kısmının çatı olması ve bu olumsuz etkileri yapının diğer bölümlerine de kısa sürede iletme özelliğinden dolayı doğru çatı izolasyonu yapılar için çok büyük önem taşımaktadır.

Çatı izolasyonunun bir amacı çatıdaki su sızmalarını önlemektir. Çünkü çatıdan sızan sular zamanla rutubet ve küflenme yaparak betonu çürütür. Bu da korozyona neden olarak tüm yapıyı olumsuz bir şekilde etkiler. Çatı izolasyonunun diğer amacı ise yalıtımdır. Yani ısı kaybını önlemek. Hiç yapılmamış ya da düzgün yapılmamış bir çatı izolasyonu ısı kaybının önlenmesini sağlayamayacağı için maddi kayıplara neden olur. Bu nedenlerden dolayı çatı izolasyonu bir yapı için büyük bir öneme sahiptir.

Çatı İzolasyonu

Çatı Türleri

Yapıların inşası sırasında kullanım amaçlarına göre farklı tip çatılar inşa edilebilir. Kimi yapılarda çatı yerine düz teras uygun bulunurken, genellikle meyilli çatılar kullanılması bilhassa yağışlı iklimin söz konusu olduğu yerlerde önemlidir. Zira Çatı İzolasyonu bileşenlerinin en önemlisi kuşkusuz çatının meyil uygulamasıdır. Aşırı yağış durumlarında meyilsiz çatıların drenaj altyapıları nitelikli olsa da su sızıntıları söz konusu olabilir. Zira biriken su öyle ya da böyle katı yapı malzemelerinden yapıya ulaşır.

Ayrıca çatı yalıtımı yalnızca su yalıtımı için değil ısı yalıtımı için de kullanılan bir yöntemdir. Beton yüzeyin rüzgar ile buluşmasını engelleyen uygulama, nihai olarak ısı kaybını belli oranda azaltır. bu uygulamanın yanı sıra çatının mineral yünler ile yalıtılması da etkili bir uygulamadır.

Mantolama uygulamaları ile birlikte tercih edilecek çatı izolasyonu uygulamaları, ısı kaybını ciddi miktarda azaltır ve mantolamanın etkisini artırır.

Çatı İzolasyonu

Batı ülkelerinde ahşaptan imal edilen yapılar, doğru yalıtım uygulamaları sayesinde betonarme ve diğer türlerden çok daha başarılı biçimde yalıtılabilmektedir. Tabii çatılar inşa edilirken kullanım amaçlarına da dikkat edilmesi gerekir.

  • Üzerinde gezilen çatılar
  • Gezilmeyen çatılar

olarak iki grupta toplanan çatı uygulamalarında kullanılacak Çatı İzolasyonu yöntemi de farklı olacaktır. Açık teraslarda ısı yalıtımı imkanı sınırlıdır. Bu nedenle kapalı çatılar tercih edilir. Çelik veya ahşap ile gerçekleşebilecek uygulamaların kaplaması istenirse kiremit veya modern çatı kaplamaları ile yapılabilir. Yalıtım bu sathın altında gerçekleşen bir uygulamadır.

Çatı yapılırken üstten alta doğru sırasıyla;

  • Kiremit (Veya çatı şiltesi)
  • Zemin düzleyici materyal (OSB)
  • Konstrüksiyon (Ahşap veya metal)
  • Yalıtım malzemesi

Kullanılır. En içte kalan yalıtım malzemesi çoğunlukla mineral yünlerdir. Yeni nesil köpük uygulamaları da bu noktada tercih edilebilmektedir.

Çatı İzolasyonu

Yalıtım Önemlidir

Yapıların en önemli unsurlarından olan çatıların yalıtımı, en az duvarların yalıtımı kadar önemlidir. Isınan havanın yükselmesi prensibi dikkate alınarak, çatıların yalıtımlarının mutlaka yapılması gereklidir. Ayrıca yalıtımda mutlaka yüksek nitelikli uygulamalar tercih edilmelidir. Kalitesiz uygulamaların sonuçları etkili olmayacak, kısa sürede yenileme gerekecektir.

Çatı İzolasyonu, su ve ısı bakımından önem arz eder. yapınızın niteliklerine uygun yalıtım seçenekleri için bizi dilediğiniz zaman arayabilir, ücretsiz keşif talep edebilir ve bilgi alabilirsiniz.