Yalıtım, insanoğlunun en ilkel barınma araçlarından günümüze kadar başvurduğu temel yapı prensiplerinden bir tanesidir. Çadırların üzerinin düz değil, eğimli olmasından, yapıların çukurlara değil, yükseltilerin üzerine yapılmasına kadar bir çok yöntem, ilkel yapılaşma teknolojilerimizden günümüze kadar kullanılagelmiş uygulamalardır.

 • Mantolama
 • Yangın Yalıtımı
 • Ses Yalıtımı
 • Su Yalıtımı

ve diğer tüm yalıtım teknolojileri bu temel prensipler üzerine kuruludur. Ancak maalesef son yüzyılda yapı endüstrisi daha önce kullanmadığı pek çok materyali kullanmasına karşın yalıtım alanında sınırlı bir gelişme söz konusu olmuştur. Daha doğrusu sınırlı gelişme ülkemiz için geçerli olmuştur. Zira batıda inşa teknolojileri en iyi yalıtımın elde edilmesi üzerine kuruludur ve örneğin Amerika’da yapılar beton dökme duvarlar veya tuğla örgüler yerine, sandviç panellerden yapılır ve iki ahşap arasında kalan kesime ciddi yalıtım materyalleri konularak hem yapının çok iyi bir yalıtıma sahip olması sağlanır, hem de oldukça hafif bir yapı inşa edilmiş olur. Oysa Bizde durum pek de böyle değildir. Teknoloji ilerliyor olsa da, ülkemizde çarpık kentleşme ve plansız inşaatların kaçınılmaz sonu olan detay işçilik unsurlarında ciddi sorunlar olduğu hepimizin malumudur. Yıllar yılı soğuk esen duvarların önünde uyuyup, bunun bir çaresi olup olmadığını düşünmedik bile. Oysa batı, pek çok kaynağa bizden daha kolay ulaşıyor olmasına karşın, bu kaynakları bizden çok daha verimli bir şekilde sarf etmekte ve bu uygulamalara büyük özen göstermektedir. Örneğin, Rusya, doğalgaz çıkarıyor olmasına rağmen, yapılarının ciddi biçimde yalıtılmasını sağlar ve bu sayede kaynaklarını israf etmek yerine, bize satabilmektedir.

Türkiye’de Yalıtım Teknolojileri

Ülkemizde çimento kullanılarak bina inşa edilmeye başlanmasından 90’lara kadar özellikle ısı yalıtımı konusunda neredeyse hiç bir gelişme olmamıştır. Tüm dünyaya ihraç ettiğimiz yapı yalıtım ürünlerini üretiyor olsak da maalesef bu ürünleri kullanmayı pek de düşünmemişiz. 2000’li yılların ortasından itibaren idrak edildiği üzere yalıtım, bilhassa ısı yalıtımı noktasında yapılar için büyük önem arz eder. Bir kamu politikası olarak ısı yalıtımı günümüzde zorunlu kılınmış ve yapıların belli bir enerji tasarruf sınıfının üzerine olması zorunlu hale getirilmiştir. Buna göre her yapı enerji kimlik belgesine sahip olacak ve bu belgenin üzerinde geçerli en düşük değer D değeri olacaktır. Kabul edilen sınıflar A, B ve C sınıflarıdır.

Uygun Enerji Sınıfına Ulaşmak

Betonarme, ahşap veya çelikten imal edilmiş yapılar, özel ısı yalıtımı uygulamalarına tabi tutulmadıklarında herhangi bir ısı yalıtım faktörüne sahip olmazlar. Yapıların dıştan veya içten yalıtılması gereklidir ki, bu sayede inşaatta kullanılan yalıtım faktörü bulunmayan materyalin zaafları ortadan kaldırılabilecektir. Aksi takdirde bahsettiğimiz materyaller ısıyı ileteceği gibi, nemi de iletecek ve çok yönlü bir yalıtım zafiyeti ortaya koyacaklardır.

Isı Yalıtımı Nasıl Yapılır?

Isı yalıtımı mevcut şartlarda yapıların dışından yapılan yalıtım biçimidir. Mantolama ismini verdiğimiz uygulama, yapıyı dıştan çepeçevre sarar ve dış etkenlerin içeriye intikalini engellerken, içerideki havanın da dışarıya kaçmasına izin vermez. Maliyetleri bakımından en verimli yalıtım biçimi olan mantolama genel geçerliliği bulunan talıtım türüdür.

Isı Yalıtımında Kullanılan Malzemeler

Isı yalıtımı, bir enerji türü olan ısının yer değiştirmesini önlemek amacıyla yapılır. Isı sıcak ortamdan soğuk ortama doğru hareket eder. Isıyı kapalı alanlarda hapsetmek ve dış ortamın soğuk havası ile yer değiştirmesini önlemek üzere en fazla yapılan ısı yalıtım uygulaması mantolamadır. Duvar yüzeylerinde yapılan ısı yalıtımında çeşitli izolasyon malzemeleri kullanılır. Yeni nesil yalıtım teknolojileri ile geliştirilmiş olan izolasyon malzemeleri yazın ısı kazançlarını kışın ise ısı kayıplarını önlemeye yardımcı olur.
Isı yalıtım levhaları ile birlikte yardımcı yalıtım malzemeleri de duvar yüzeylerine yapılan yalıtım çalışmalarında mutlaka kullanılması gereken malzemelerdir. Yeni nesil yalıtım teknolojileri kullanılarak üretilmiş ısı yalıtım malzemeleri şunlardır:

 • Isı yalıtım levhaları
 • Isı yalıtım levhası yapıştırma harcı
 • Subasman ve köşe profilleri
 • Dübel
 • Sıvı ve donatı filesi
 • Dekoratif son kaplama
 • Dekoratif son kat boyama

Isı yalıtım levhaları yalıtım yapılacak alanın özelliklerine göre belirlenir. Isı yalıtım levhalarında mutlaka bulunması gereken bazı özellikler vardır. Bir ürünün ısı yalıtım malzemesi olarak kabul edilmesi o ürünün ısı yalıtım standartlarını taşımasına bağlıdır. Bu nedenle mantolama uygulamasında malzeme seçimi profesyonel bir ekip tarafından yapılmalı, amatörce yapılan seçim ve uygulamalara izin verilmemelidir.

Su Yalıtımı Teknolojileri

İzolasyon veya su yalıtımı; pek çok yapı sahibinin adeta başının belası konumundadır. Yağış oranı ne olursa olsun, tüm yapılar doğru biçimde tasarlanmamış ve/veya su yalıtımı uygulamaları yapılmamış ise sorunlarla karşılaşırlar. Su yalıtımı uygulamaları, tahliye ve drenaj uygulamalarından başlanarak, yapı kimyasalları ile yapıların yalıtılmasına uzanan bir süreçtir. Çatı tamiratı doğru biçimde yapılmalı ve mekanik tahliye öncelikle sağlandıktan sonra, zemin yalıtımı kimyasallarla yapılmalıdır. Doğru bir mekanik tahliye yapılmaz ise hangi kimyasal kullanılırsa kullanılsın su kaçağı belli bir süre sonra, kaçınılma olarak ortaya çıkacaktır. Zeminlerde rutubet ve statik tehlikelerin önüne geçmek için ise bahçe suyu tahliye sistemleri ve drenaj mekanizmaları kurulmalıdır. Yapıların statik özelliklerinin ciddi bir kısmını temel emniyeti oluşturur ve buna göre yapıların zemin kısmında su birikmemelidir. Bunun için izolasyon esnasında birikintilerin önlenmesi için açık çatılarda zemin meyil uygulamaları ve düzleme işlemlerine büyük önem verilmesi gerekir. Aksi halde suyun birikmesi engellenemez ve bu katmanın altındaki membran veya diğer kimyasallar suyun geçişini sınırlı düzeyde engeller. Yani burada temel prensip suyun tahliyesini sağlamak olacaktır. Çatılarda ise akıntıyı önleme bu seviyede birinci işlemdir.

Su Yalıtımında Kullanılan Malzemeler

Su yalıtımında kullanılan malzemeler uygulama alanlarına göre belirlenir. Uygulama yapılacak alanın zemin ve yüzey özellikleri yalıtımda kullanılacak malzemenin türünü belirlemede etkilidir. Su yalıtım uygulamalarında uygulama yapılacak alanı bağlı olmakla birlikte kullanılan yeni nesil yalıtım teknolojileri kullanılarak geliştirilmiş ürünler şunlardır:

 • Çimento esaslı su yalıtım malzemeleri
 • Kristalize su yalıtım malzemeleri
 • Bitüm kauçuk esaslı yalıtım malzemeleri
 • Akrilik likit membran yalıtım malzemeleri
 • Bitümlü membran su yalıtım malzemeleri
 • Poliüretan enjeksiyon su yalıtım malzemeleri
 • Epoksi zemin su yalıtım malzemeleri

Su yalıtım malzeme seçiminde uygulama yapılacak alan dikkate alınmalıdır. Zemin, çatı, bodrum, temel gibi bölümlerde yüzeye temas eden su miktarı göz önünde bulundurulmalı ve buna uygun yalıtım yapılmalıdır. Binalara en fazla zarar veren dış etken sudur. Suya karşı önlem almak binanın ömrünü uzatır, çürüme, yosunlaşma, küf ve nem gibi olumsuz bina sorunlarının oluşmasını önler.

Son Teknoloji Yalıtım Ürünleri

Yalıtım ürünleri, esasında uzun zamandır değişken değildir. Yapı kimyasallarının nitelikleri her geçen gün artıyor olsa da, katı yalıtım malzemeleri hemen hemen aynıdır. Çam yünü ve taş yünü gibi mineral yünlerin yanında XPS ve EPS ürünleri de uzun zamandır kullanılmaktadır. Ülkemizde üretimi gerçekleştirilen yerli ürünleri tercih ederek, uzun ömürlü ve ekonomik yalıtım sonuçları elde edebilmek mümkündür. Yalıtım konusunda detaylı bilgileri dilerseniz bize ulaşarak alabilirsiniz. Biz sizin için pek çok konuda uzman desteğini sunuyor ve bilgilenmenizi sağlıyoruz.