Teraslarda su yalıtım, çatı uygulamasında yoğun biçimde kullanılan bir yapı tekniğidir. Yapının en üst katının üzerinin çatı ile kapatılmaması biçiminde gerçekleşen uygulamanın maalesef bazı dezavantajları söz konusu olmaktadır. Bu dezavantajların başında su yalıtımı gelir ki, bu tip yapıların en üst katında yaşayanlar, tavan akması probleminin yakın şahitleridir. Geçmiş zamanlarda Teraslarda Su Yalıtım uygulamaları zift ve benzeri materyallerle yapılıyor olsa da, günümüzde bu yöntem terk edilmiş ve çok daha yüksek teknolojili yöntemler benimsenmiştir. Terasların yalıtımı ayrıca, ısı yalıtımı ile özdeşleştirilip, daha kapsamlı bir boyut da kazanabilmektedir. Tabii bunun için bazı çatı modellerinin tercih edilmesi de gerekli olacaktır. Yani, uygulamaların ısı tasarrufu özelliği kazanabilmesi için terasın kapatılması gerekecektir. Teras katlarını çeşitli amaçlarla kullanan yapılarda bu durum söz konusu olmayabilmektedir. Yağmur yalıtımı, yapılar için gerekli ve önemli bir uygulamadır. Teras katlarınızı kullanıyor olsanız dahi, nitelikli firmalardan alacağınız hizmetlerle bu katları yalıtabilirsiniz.

Teras Neden Yalıtım Gerektirir?

Teraslar normal çatılar gibi eğimli olmadığından dolayı yağmur ve kar gibi hava olayları yaşandığında, su birikme sıkıntıları yaşanabilmektedir. Biriken su uzun süre içerisinde terastan tahliye olmaktadır. Biriken suların uzun süre içerisinde terasta bulunması, terasların bulunduğu yapının ömrünü olumsuz yönde etkileyebilmektedir. Bu durumun önüne geçebilmek için teraslarda su yalıtım işlemi yapmak gerekmektedir. Teraslarda su yalıtımı yapmak için farklı birçok yöntem bulunmaktadır. Bunlar arasında poliüretan su yalıtımı, polyurea su yalıtımı, bitüm su yalıtımı ve polimer su yalıtımı gibi birçok seçenek yer almaktadır. Tercih edilen çoğu Teraslarda Su Yalıtım işlemi sonrasında terasların yüzeyine farklı malzemelerle kaplama işlemi yapmak gerekmektedir. Yapılan kaplama işlemi sonrasında sızdırmazlık en üst seviyeye çıkmaktadır.

Teras Nasıl Yalıtılır?

Teraslarda Su Yalıtım uygulamalarında temel prensip, suyun yüzeyde mümkün olduğunca az vakit geçirmesidir. Tabii kar yağışı durumunda bunu sağlamak mümkün olmayacak ve suyun zemine sızması söz konusu olacaktır. Bu nedenle Teraslarda Su Yalıtım uygulamaları gerçekleştirilirken, suyun yapı ile temasını kesecek petrokimya bazlı ürünler kullanılır. Kullanılan materyal suyun hiç bir şekilde kendi seviyesinin altına inmemesini sağlar ve yapı ile temasını engeller. Böylece suyun akması söz konusu olmasa dahi, birikmesi durumunda da binaya sirayet etmesi mümkün olmayacaktır. Ancak, Teraslarda Su Yalıtım prensiplerinin birincisi olan suyun akmasının sağlanması gerekliliği, öncelikle sağlanmalıdır. Firmamız sizin için gerçekleştireceği uygulamalar kapsamında gerekli analizleri yaparak, meyil vermek işlemlerini mümkünse gerçekleştirmekte veya sizi bu konuda uyarmaktadır. Suyun hızlı biçimde tahliyesinin sağlanması uygulamanın önemli parametrelerinden bir tanesidir.

Teras Yalıtımında Kullanılan Malzemeler

Teras yalıtımının binalar için hayatî önem taşıdığından bahsettiğimize göre teraslarda hangi su yalıtım malzemeleri kullanıldığı hakkında da bilgi verelim. Teraslarda farklı su yalıtım malzemeleri kullanılsa da tüm izolasyon malzemelerinin temel amacı yapıyı sudan korumaktır. Bu bağlamda suyu yüzeye ulaşmadan uzaklaştırma özelliğine sahip izolasyon malzemelerinin kullanımı son derece önemlidir. Teras türü çatılarda sürme esaslı su yalıtım malzemeleri kullanılır. Teraslar kullanılan sürme esaslı su yalıtım malzemelerini şu başlıklar altında toplamak mümkündür:

  • Çimento esaslı su izolasyon malzemeleri
  • Bitüm esaslı su izolasyon malzemeleri
  • Poliüretan esaslı su izolasyon malzemeleri
  • Akrilik esaslı su izolasyon malzemeleri

Çimento Esaslı Su İzolasyon Malzemeleri

Çimento esaslı su yalıtım malzemelerinin temelini çimento oluşturur. Su yalıtım özelliği olan çimentonun su ile karıştırılması ile elde edilen harcın zemine sürülmesi şeklinde uygulanır. Son derece başarılı bir izolasyan uygulamasıdır. Kristalize olan ve kristalize olmayan şeklinde iki farklı türü vardır. Zeminin özelliğine göre hangisinin uygulanması gerektiğine izolasyon ustaları karar verir.

Bitüm Esaslı Su İzolasyon Malzemeleri

İki türü vardır. Likit haldeki bitüm esası yalıtım malzemesi ve kauçuk/bitüm esaslı yalıtım malzemeleri. Aslında bir tür asfalt olan bitüm esaslı su yalıtım malzemeleri ile suyun yüzeyden uzaklaşması ve teras zeminine ulaşması engellenir. Su geçirgenlik düzeyi yok denecek kadar az olduğu için teras çatılarda tercih edilen bir uygulamadır.

Poliüratan Esaslı Su İzolasyon Malzemeleri

Elastik kalma özelliğine sahip bir yalıtım malzemesidir. Yüzeye farklı teknikler kullanılarak uygulanır. Çatlak köprüsü kurma özelliğine sahiptir ve suyun yüzeye ulaşmadan uzaklaşmasını sağlar, çatlakları doldurarak suyun bu çatlaklardan bina yüzeyine geçişini engeller. Fırça ya da rulo ile sürülerek uygulandığı gibi yüzeye püskürtülerek de uygulanabilir.

Akrilik Esaslı Su İzolasyon Malzemeleri

Teraslarda su yalıtımı açısından tercih edile izolasyon malzemeleridir. Dağılım esaslı bir malzemedir. Akrilik esaslı olması ve dağılım özelliği göstermesi zemine iyi tutunmasını sağlar. Daima elastik kalır, bu nedenle teraslarda su yalıtımı açısından yüksek performans gösterir. Sürülebilir su yalıtım malzemeleri, piyasada çeşitli hacimlerde ambalajlar halinde satılmaktadır. Yüzeyin büyüklüğüne ve ihtiyaca göre teraslarda su yalıtımı için ne kadar yalıtım malzemesi gerektiğine uygulamayı yapan ustalar karar vermektedir.