Yapı ömrünü ve dayanıklılığının arttırılması için kullanılan su yalıtımı malzemeleri, neredeyse tüm yapı malzemelerinin içeriğinde bulunmaktadır. Özellikle yapıların nemli veya yarı nem oluşturabilecek alanlarında kullanılmaktadır. Bu alanlar, çatılar, kapılar, pencereler, bina dirsekleri, ana yapı malzemeleri kullanılan yerler olmaktadır. Kullanılan su yalıtım malzemeleri;

 • Çatı kiremitleri; yağmur, kar gibi doğa olaylarına karşın çatıların su almasını engelleyen oluklu malzemelerdir. Yapısı gereği içerisine su çekmeyen ya da su itici özelliklere sahip maddelerin bileşiminden oluşan toprakların suyla hamur haline getirilmesi ve şekil verilmesi işlemlerinden geçirilerek elde edilirler.
 • Boyalar; bina duvarlarının herhangi bir sebeple su almasına ve buna bağlı olarak küf oluşmasını engellemek amacıyla kullanılırlar.
 • Çimentolar; binanın ana iskeletini oluşturan malzemelerdir.

İnşaat Sürecinde Yalıtım Uygulamaları

Yapıların yalıtım süreçlerinin inşaatın devam ettiği süreçte gerçekleştirilmesi esasında temel prensiptir. Ancak müteahhit firmaların bir çoğu bu aşamada işlemleri yeterince verimli biçimde gerçekleştirmez. Bunun yanı sıra uygulamaların belli periyotlarda iyileştirilmeleri veya yenilenmeleri de gerekli olmaktadır. Bu nedenle yapıların yalıtımı için harici çözümlere her zaman gerek olabilmektedir. Yapı inşa stratejileri batıda ülkemizden çok farklı biçimlerde gerçekleşir. Her ne kadar son yıllarda bizde de artan bir sistematik yaklaşım söz konusu olsa da henüz batının oldukça gerisinde bir performansımızın olduğunu söylemek yanlış olmaz. batıda inşa edilen yapılarda çatı akma problemi bir çeşit arıza olarak nitelenirken, ülkemizde maalesef normalleşmiş bir durumdur. Görüntü itibariyle tavanın kapalı olması durumunu yalıtımla özdeş düşünürüz ki bu hiç doğru değildir. Kimi yapılarda drenaj ve tahliye sistemleri dahi yeterince faaliyette değildir.

Doğru Su Yalıtımı için Ne Yapılır, Hangi Malzemeler Kullanılır?

Su yalıtımı;

 • Tahliye sistemleri
 • Yalıtım sistemleri

olmak üzere iki boyutta gerçekleşir. Yalıtımın sonuçlarının efektif olabilmesi için tahliye sistemlerinin mükemmel biçimde kurulmuş olması gerekir. Zira suyun tahliyesi gerçekleşmez ise hangi yalıtım malzemesi kullanılırsa kullanılsın bir boyutta işlem niteliksiz hale gelecektir. Doğru biçimde uygulanan su yalıtım malzemelerinin mekanik yalıtım ile birleşmesi durumunda ise uzun ömürlü ve etkili çözümler elde edilir. Beklenmeyen durumlar ve aşırı yağış gibi koşullar elbette bahsimizin dışında kalan durumlardır.

Uygulama Alanlarına Göre Su Yalıtım Malzemeleri

Su yalıtımı, binaların en önemli ihtiyaçlarından birisidir. Yalıtımsız binalarda ortaya çıkan küflenme, rutubet ve yosunlaşma problemleri zamanla bina taşıyıcı aksamında çürümeye neden olur. Bu durum binaların ömrünü azaltır. Özellikle çatılarda, zemin ve bodrum katlarda, bina temelinde ve su tesisat sisteminde amacına uygun izolasyon malzemeleri kullanılarak su yalıtımı yapılması yapı güvenliği açısından bir zorunluluktur.
Uygulama alanlarına göre binalarda şu su yalıtım malzemeleri kullanılır:

1.Çimento esaslı su yalıtım malzemeleri

Çimento esaslı su yalıtım malzemeleri, çimento ve su ile hazırlanan harçlardır. İçeriğinde su geçirgenliğini önleyen malzemeler barındırır. Geniş bir kullanım alanı vardır.

 • İç ve dış alanlar
 • Islak zeminler
 • Bina istinat duvarları
 • Su depoları
 • Yüzme havuzları

gibi alanlarda çimento esaslı su yalıtım malzemeleri kullanılır.

2.Kristalize su yalıtım malzemeleri

Kimyasallar, kuvars kumu ve çimentodan oluşan bir karışımdır. Geniş bir kullanıma alanı olan kristalize su yalıtım malzemelerinin en fazla kullanıldığı yerler şunlardır:

 • Islak zeminler
 • Su depoları
 • Asansör boşlukları
 • Tüneller
 • Metro istasyonları
 • Temel ve istinat duvarları
 • Bina bodrum katları

3.Bitüm kauçuk esaslı su yalıtım malzemeleri

Sıvı kauçuk membranların polimerle karıştırması ile elde edilen bir su yalıtım malzemesidir. Mükemmel sızdırmazlık özelliği nedeniyle pek çok yerde su yalıtımı amacıyla kullanılır. Bitüm kauçuk esaslı su yalıtım malzemesi kullanılan başlıca alanlar şunlardır:

 • İstinat duvarları, temel ve bodrum katları
 • Bahçe yatakları, saksılar ve peyzaj alanları
 • Çeşitli malzemelerden yapılmış su tankları
 • Yağmur olukları, çatılar

4.Akrilik Likit Membran Su yalıtım Malzemeleri

Basit bir yapıya sahiptir. Kullanıma hazır bir su yalıtım malzemesidir. Su bazlı özeliği sayesinde yüksek su sızdırmazlık sağlar. Geniş bir kullanım alanı vardır. Başlıca kullanım alanı şunlardır:

 • Çatılar, teraslar, temel altı yapılar
 • Bodrum katlar ve zeminler
 • Köprüler
 • Su tankları
 • Islak zeminler

5.Bitümlü Membran Su Yalıtım Malzemeleri

Çok etkili bir su yalıtım malzemesidir. Bitümlü yalıtım levhalarının uygulama yapılacak yüzeye eritilerek yapıştırılması esasına göre yalıtım uygulaması yapılır. Pek çok alanda tercih edilen bir izolasyon malzemesidir. Belli başlı kullanım alanı şunlardır:

 • Yer altı yapıları, bodrumlar
 • İstinat duvarları
 • Zemin ve bodrum katlar
 • Yer altı otoparkları

6.Poliüretan Enjeksiyon Su Yalıtım Malzemeleri

Poliüretan esaslı köpük su yalıtım malzemesidir. Etkili bir su yalıtım malzemesi olması nedeniyle çok geniş bir kullanım alanına sahiptir.

 • Balkonlar, teraslar, çatılar
 • Tuvalet, banyo ve mutfak ıslak zeminleri
 • Beton, fayans ve metal yüzeyler
 • Bodrum ve temeller
 • Zemin katlar ve istinat duvarları

7.Epoksi Su Yalıtım Malzemeleri

Aşındırıcı kimyasallara dayanıklı bir su yalıtım malzemesidir. Bu nedenle özellikle endüstriyel kullanım için uygundur. En çok kullanıldığı alanlar şunlardır:

 • Islak zeminler
 • Balkon ve teraslar
 • Bodrum ve zemin katlar
 • Endüstriyel depolar
 • Garajlar