Su Yalıtım Malzemeleri

Yapı ömrünü ve dayanıklılığının arttırılması için kullanılan su yalıtımı malzemeleri, neredeyse tüm yapı malzemelerinin içeriğinde bulunmaktadır. Özellikle yapıların nemli veya yarı nem oluşturabilecek alanlarında kullanılmaktadır. Bu alanlar, çatılar, kapılar, pencereler, bina dirsekleri, ana yapı malzemeleri kullanılan yerler olmaktadır. Kullanılan su yalıtım malzemeleri;

  • Çatı kiremitleri; yağmur, kar gibi doğa olaylarına karşın çatıların su almasını engelleyen oluklu malzemelerdir. Yapısı gereği içerisine su çekmeyen ya da su itici özelliklere sahip maddelerin bileşiminden oluşan toprakların suyla hamur haline getirilmesi ve şekil verilmesi işlemlerinden geçirilerek elde edilirler.
  • Boyalar; bina duvarlarının herhangi bir sebeple su almasına ve buna bağlı olarak küf oluşmasını engellemek amacıyla kullanılırlar.
  • Çimentolar; binanın ana iskeletini oluşturan malzemelerdir.

İnşaat Sürecinde Yalıtım Uygulamaları

Yapıların yalıtım süreçlerinin inşaatın devam ettiği süreçte gerçekleştirilmesi esasında temel prensiptir. Ancak müteahhit firmaların bir çoğu bu aşamada işlemleri yeterince verimli biçimde gerçekleştirmez. Bunun yanı sıra uygulamaların belli periyotlarda iyileştirilmeleri veya yenilenmeleri de gerekli olmaktadır. Bu nedenle yapıların yalıtımı için harici çözümlere her zaman gerek olabilmektedir.

Yapı inşa stratejileri batıda ülkemizden çok farklı biçimlerde gerçekleşir. Her ne kadar son yıllarda bizde de artan bir sistematik yaklaşım söz konusu olsa da henüz batının oldukça gerisinde bir performansımızın olduğunu söylemek yanlış olmaz. batıda inşa edilen yapılarda çatı akma problemi bir çeşit arıza olarak nitelenirken, ülkemizde maalesef normalleşmiş bir durumdur. Görüntü itibariyle tavanın kapalı olması durumunu yalıtımla özdeş düşünürüz ki bu hiç doğru değildir. Kimi yapılarda drenaj ve tahliye sistemleri dahi yeterince faaliyette değildir.

Doğru Su Yalıtımı İçin Ne Yapılır, hangi Malzemeler Kullanılır?

Su yalıtımı;

  • Tahliye sistemleri
  • Yalıtım sistemleri

olmak üzere iki boyutta gerçekleşir. Yalıtımın sonuçlarının efektif olabilmesi için tahliye sistemlerinin mükemmel biçimde kurulmuş olması gerekir. Zira suyun tahliyesi gerçekleşmez ise hangi yalıtım malzemesi kullanılırsa kullanılsın bir boyutta işlem niteliksiz hale gelecektir. Doğru biçimde uygulanan su yalıtım malzemelerinin mekanik yalıtım ile birleşmesi durumunda ise uzun ömürlü ve etkili çözümler elde edilir. Beklenmeyen durumlar ve aşırı yağış gibi koşullar elbette bahsimizin dışında kalan durumlardır.