Mantolama; süreç olarak bir kaç uygulamanın bir arada gerçekleştirildiği bir yapı uygulamasıdır. İşlemlerin her biri diğeri ile ilişkili olmamakla birlikte, neticede ortaya çıkan yapı, bu işlemlerin tamamlanmasına bağlıdır. Isı Yalıtımı işlemi; yapıların enerji kaybını engellemek için yapılan bir uygulamadır. Pekiyi nasıl olur da mantolama ısı kaybını engeller, gelin bu konuda bir mülakat yapalım.

Isı Kaybı Neden Olur?

Yapıların inşa edildikleri, beton materyali aslında sanıldığı gibi güçlü bir materyal değildir. Geçirgenliği ile birlikte kırılgan da olan bu materyal 50-80 yıl arasında formunu koruyan suni bir taş gibi düşünülebilir. Oysa taş materyali yüz binlerce yıl ilk günkü formunu korurken, geçirgenlik düzeyi de oldukça düşüktür. İşte bu yüzden taş evlerin, yazın serin, kışın sıcak olmaları mümkün olur. Ancak, maalesef modern yapıları taş ile inşa edebilmemiz mümkün değildir. Zira betona göre 10 kata kadar daha ağır doğal taşları taşıyacak bir apartman iskeleti inşa edilemez. İnşa edilse de güvenli olmayacaktır. Bunun yerine, daha hafif beton ve tuğla uygulamalarını tercih etmek, aslında buradan bakıldığında bir tercih değildir. Tuğla ve betonun bir araya geldiği yapıların da, ısı kaybı sorunu yaşaması çok şaşırtıcı değildir.

Mantolama Uygulama Dışında Bir Seçenek Var mıdır?

Teorik olarak bir çok farklı ısı yalıtımı uygulaması mantolama yerine kullanılabilir. Ancak bu uygulamaların orta nitelik seviyesinde olanlarından herhangi birisi, en düşük seviyede mantolamanın misli ile üzerinde olacaktır. Bunun yanı sıra efekti mantolama kadar verimli olmayabilir. Bu nedenle, mantolama en verimli uygulama olarak kabul edilir ve tüm Türkiye’de etkin biçimde kullanılır. Özellikle Ankara, Eskişehir, Kütahya gibi illerde kış sıcaklıklarının negatif derecelerde olduğu için bu uygulama tercih edilirken, doğu illerinde farklı mukavemetlere sahip mantolama uygulama türlerinin gerçekleştirilmesi gerekir. İstanbul ise kaliteli ve yeterli bir uygulama ile ciddi tasarrufların elde edilebileceği bir iklime sahiptir ve bu uygulama fazlasıyla yeterlidir.

Mantolama Nedir?

Mantolama; Yapının dışarıdan, ısı yalıtım malzemeleri ile bütünüyle kaplanması ve dış cephesinin dekorasyon ürünleri ile iyileştirilmesi uygulamasıdır. Evet, mantolama sadece bir ısı yalıtım uygulaması değil, komple bir dış cephe uygulamasıdır ki, bu sayede uygulamayı gerçekleştiren yapı sahipleri ciddi bir avantaj elde eder. Uygulamaya ihtiyaç duyan yapılar, genellikle dış cephe uygulamasına da ihtiyaç duyarlar. Mantolama ile birlikte dış cephe uygulamasının da doğal olarak yapılıyor olması elbette oldukça iyi bir avantaj olacaktır.

Mantolama Malzemeleri ve Uygulama Aşamaları

Mantolama uygulamasının hatasız ve kusursuz olması için uygulamanın belirli bir sıra ile yapılması gerekmektedir. Kaliteli bir ısı yalıtımı için uygulamanın her aşaması özenli ve dikkatli bir şekilde yapılmalı, yalıtım levhalarından dübellere kadar her malzeme amacına uygun şekilde kullanılmalıdır.

Mantolama Malzemeleri

Mantolama uygulamasında kullanılan belli başlı malzemeler şunlardır:

  • Isı yalıtım levhaları (EPS, XPS, taş yünü, cam yünü…)
  • Subasman profilleri
  • Çimento esaslı yapıştırıcı
  • Köşe profilleri
  • Dübel
  • Sıva malzemesi
  • File
  • Astar
  • Son kat kaplama

Tüm bu malzemeler yüklenici firma rehberliğinde belirlenmeli ve malzemelerin teknik özellikleri mantolama uygulaması için uygun olmalıdır. Mantolamada kullanılan tüm malzemeler kendi çapında önemlidir ancak mantolamanın kalitesini etkileyen en önemli faktör tercih edilen ısı yalıtım levha türüdür. Hangi ısı yalıtım levhasının kullanılması gerektiğine uygulama öncesi yapılan ön keşifle birlikte karar verilmesi gerekir. Bina yüzeyinin durumu, binanın yaşı, binanın cephe özellikleri, iklim gibi etkenler ısı yalıtım levhası seçiminde etkili olmaktadır.

Mantolama Aşamaları

Mantolamaya başlamadan önce yüzeyde bulunan çatlaklar, yüzey kusurları tamir harcı ile düzeltilmelidir. Onarım işlemi sonrası yüzeyde bulunan tozlar, kirler varsa yağ atıkları temizlenmeli ve yüzey kurumaya bırakılmalıdır. Daha sonra mantolamanın ilk aşaması olan subasman profillerinin yerleştirilmesi işlemine geçilmelidir. Subasman profilleri kullanılan ısı yalıtım levhasının kalınlığına uygun olmalı ve terazisinde yerleştirilmelidir. Bu aşamadan sonra yalıtım levhalarının yapıştırılmasına geçilmelidir. Uygulamanın can alıcı aşaması budur. Yalıtım levhaları bina yüzeyinin özelliklerine uygun şekilde çimento bazlı yapıştırıcı ile yüzeye sabitlenmelidir. Levhalar yapıştırıldıktan sonra dübelleme işlemi yapılmalı, çok katlı binalarda her 3 katta bir levha başına düşen dübel sayısı artırılmalıdır. Dübelleme yapıldıktan sonra köşe profilleri yerleştirilmelidir. Dübelleme işlemi sonrası sıvı ve file uygulamasına geçilir. Sıvı iki kat uygulanır. İlk kat sıva daha kalın ikinci kat ise daha ince yapılır. İlk kat sıva ile birlikte donatı filesi sıvaya gömülmelidir. Son olarak astar ve son kat kaplama yapılarak mantolama bitirilmiş olur. Astar ile boyanın birbirini tamamlayan ürünler olmasına dikkat edilmelidir. Mantolanın daha şık ve estetik görünmesi için son kat kaplama ile uyumlu astar tercih edilmelidir.