Mantolama Teknik Şartname

Mantolama teknik şartname örneğinin içerisinde uygulamada kullanılacak malzemelerden, kurulacak iskelenin iş kanunu nezdindeki özelliklerine; iş bitimindeki temizlikten, resmi izinlerin alınmasına kadar her detay yer almaktadır. Mülk sahibini tüm detaylar konusunda sorumluluk dışında tutan ve uygulayıcı firmayı yükümlü hale getiren mantolama teknik şartname, esasında yüklenici açısından ek bir yük getirmez. Bu şartname detayları iyi niyetli firmalar için herhangi bir sorun ihtiva etmez. Ancak kötü niyetli kişi ve kuruluşlar elbette bu sözleşmeden kaçınmak isteyebilirler. Bu nedenle bu sözleşmenin harfiyen kabul edilmeden işin devredilmesi veya faklı bir sözleşmenin kabul edilmesi doğru değildir. MMO tarafından hazırlanan mantolama teknik şartname örneği oldukça kapsamlıdır ve ek nitelikler gerektirmez. Bu sebeple, hiçbir kuruluş “bizim şartlarımız daha uygun” iddiasında bulunamayacaktır.

Mantolama Teknik Şartname Yapılmazsa Ne Olur?

Her şeyden önce, usul şartlarından birisi olan mantolama teknik şartname hazırlanmadığı durumlarda teşviklerden faydalanılabilmesi mümkün değildir. Kamu otoritesi belirlenen koşullarda sonuçlanacağı garanti edilmeyen uygulamalara destek vermemektedir. Ayrıca yukarıda da belirttiğimiz gibi mantolama teknik şartname hazırlanmadan devredilen işin sonucunda yüklenici hiçbir sonuçtan sorumlu tutulamayacaktır. Muallak bırakılan veya hiç bahsedilmeyen hususlar tamamen göz ardı edilip, işlem bütünüyle işlevsiz hale gelebilir. Unutmayınız ki özellikle Enerji Verimliliği Yasası kapsamında sahip olmanız gereken Enerji Kimlik Belgesi usulden verilmez ve binanızda ciddi denetimler yapılacaktır. Dolayısıyla mantolama teknik şartname olmaksızın yaptırdığınız ve verimsiz olarak sonuçlanmış bir mantolama uygulamasının geçer not alması mümkün değildir. Oysa mantolama teknik şartname hazırlanmış olursa, yapılan incelemede çıkacak herhangi bir olumsuzluk doğrudan yüklenici firmanın sorumluluğu olacaktır. Bu da sizin için ciddi düzeyde bir koruyucu etkendir.

Mantolama Teknik Şartname Kimler Tarafından Hazırlanır?

Değindiğimiz gibi, mantolama teknik şartname şeklen matbu bir belgedir. Üzerinde yer alan boşlukları sizin yapınıza uygun biçimde değiştirerek bu mutabakat zaptı veya sözleşme niteliğindeki belgeyi kendiniz de hazırlayabilirsiniz. Belgenin bir örneği sayfamızda bulunmakla birlikte, Çevre Şehircilik Bakanlığı ile Makine Mühendisleri Odası web sitelerinde de yer almaktadır. Elbette bu noktada firmaya güvenin diyemeyiz. Tabii ki bize güvenebilirsiniz, ancak siz yine de vereceğimiz bilgileri bahsettiğimiz resmi kurumların sayfalarından teyit edebilirsiniz.

Hazırlayacağınız mantolama teknik şartname örneğinin yüklenici firmanın imzaya yetkili kişisi tarafından imzalanması yeterli olacaktır. Bununla birlikte apartman yönetiminin bu şartnamenin bir örneğini Apartman Karar Defterine eklemesi gereklidir. Firmaya ait evraklar, sözleşme fatura ve benzer mantolama teknik şartname çerçevesindeki tüm evrakların da dahil olduğu ayrı bir dosya hazırlanması doğru bir hareket olacaktır.

Open chat
1
Merhaba. Nasıl yardımcı olabiliriz.
Powered by