Mantolama teknik şartname örneğinin içerisinde uygulamada kullanılacak malzemelerden, kurulacak iskelenin iş kanunu nezdindeki özelliklerine; iş bitimindeki temizlikten, resmi izinlerin alınmasına kadar her detay yer almaktadır. Mülk sahibini tüm detaylar konusunda sorumluluk dışında tutan ve uygulayıcı firmayı yükümlü hale getiren mantolama teknik şartname, esasında yüklenici açısından ek bir yük getirmez. Bu şartname detayları iyi niyetli firmalar için herhangi bir sorun ihtiva etmez. Ancak kötü niyetli kişi ve kuruluşlar elbette bu sözleşmeden kaçınmak isteyebilirler. Bu nedenle bu sözleşmenin harfiyen kabul edilmeden işin devredilmesi veya faklı bir sözleşmenin kabul edilmesi doğru değildir. MMO tarafından hazırlanan mantolama teknik şartname örneği oldukça kapsamlıdır ve ek nitelikler gerektirmez. Bu sebeple, hiçbir kuruluş “bizim şartlarımız daha uygun” iddiasında bulunamayacaktır.

Mantolama Teknik Şartname Nedir?

Yapıların enerji verimliliğinin artırılması için yapılması gereken uygulamalardan biri olan mantolama, bir şartnameye bağlı olarak yapılır. Mantolama teknik şartname yapılacak işlemlerin nasıl ve ne şekilde yapılması gerektiğini gösterir. Mantolama uygulamasında amaç, yapının enerji verimliliğini artırmak ve dış cephelerde ısı yalıtım sağlamaktır. Mantolama teknik şartname, mantolamanın esas ve usullerini belirleyen bir sözleşme türüdür. Isı yalıtım sistemi yaptırmak binaların dış yüzeylerinin ısı geçirgenlik katsayısının istenilen düzeye getirilmesini sağlar. Teknik şartname eşliğinde yapılması gereken bu uygulama ile dış yüzeyler mantolanır ve bina duvarlarından kaynaklanan ısı kayıpları önlenir.

Mantolama Teknik Şartname Madde Başlıkları Nelerdir?

Mantolama teknik şartnamede yapılacak işlemler maddeler halinde yer alır. Mantolama teknik şartname madde başlıkları altında, duvar yüzeyinde hangi uygulamaların yapılacağı, bu uygulamaların hangi sıra ile ve hangi kurallara dikkat edilerek yapılacağı açık şekilde yer alır. Şartnamede bulunan belli başlı madde başlıkları şunlardır:

 • Bina dış yüzeyinde yapılacak tadilat işlemlerinde, binanın ahşap, cam, alüminyum gibi elemanları koruma altına alınmalıdır.
 • Dış cephe mantolama yapılacak yüzeyler kuru olmalı, uygulama öncesi temizlenmeli ve kuruması beklenmelidir.
 • Mantolama yapılacak yüzeylerde neme oluşumu engellenmeli, var olan nem, küf, yosun gibi problemler çözüme ulaştırılmalıdır.
 • Mantolama yapılacak yüzeyde bulunan borular, kablolar ve diğer yapı elemanları sökülmeli ve mantolamanın üzerine alınmalıdır.
 • Mantolama uygulamasında iş ve işçi güvenliği için gerekli tedbirler alınmalıdır. Bunun için yüklenici firma gerekli donanıma sahip olmalıdır.
 • Mantolama uygulamasında güneş, yağmur ve rüzgârın olumsuz etkilerine karşı önlem alınmalı, gerekli olması halinde iskele ağı kullanılmalıdır.
 • Mantolamada kullanılan ısı yalıtım levhaları, yüzey tam olarak hazırlandıktan sonra uygulanmalıdır.
 • Mantolamada kullanılan ısı yalıtım levhaları uluslararası standartlara uygun olmalı, bu standartlara sahip olmayan malzemeler kullanılmamalıdır.
 • Yalıtım levhalarının yapıştırılmasında levha türüne uygun yapıştırma harcı kullanılmalı, levhaların yüzeye tam anlamı ile yapışması sağlanmalıdır.
 • Donatı sıvası ve donatı filesi, mantolama uygulaması için özel olarak üretilmiş olmalıdır. Sisteme uygun olmayan sıvı ve donatı filesi kullanılmamalıdır.
 • Mantolamada kullanılan dübel ve köşe profilleri, standartlara uygun olmalı, çekme dayanımına sahip dübeller ve köşe profilleri kullanılmalıdır.
 • Montolamanın estetiğini artırmak amacıyla son kat dekoratif dış cephe kaplaması ve bununla uyumlu son kat dekoratif dış cephe boyası kullanılmalıdır.
 • Mantolama uygulaması teknik şartnamede belirtilen sıra ile yapılmalı, yapılan her işlemde gerekli titizlik ve özen gösterilmelidir.

Mantolama teknik şartname, yüklenici firma ile bina yönetimi arasında karşılıklı fikir alışverişi yapılarak hazırlanmalı ve sözleşme imzalanarak uygulama öncesi iki tarafın yükümlülükleri açık bir şekilde belirtilmelidir.

Mantolama Teknik Şartname Yapılmazsa Ne Olur?

Her şeyden önce, usul şartlarından birisi olan mantolama teknik şartname hazırlanmadığı durumlarda teşviklerden faydalanılabilmesi mümkün değildir. Kamu otoritesi belirlenen koşullarda sonuçlanacağı garanti edilmeyen uygulamalara destek vermemektedir. Ayrıca yukarıda da belirttiğimiz gibi mantolama teknik şartname hazırlanmadan devredilen işin sonucunda yüklenici hiçbir sonuçtan sorumlu tutulamayacaktır. Muallak bırakılan veya hiç bahsedilmeyen hususlar tamamen göz ardı edilip, işlem bütünüyle işlevsiz hale gelebilir. Unutmayınız ki özellikle Enerji Verimliliği Yasası kapsamında sahip olmanız gereken Enerji Kimlik Belgesi usulden verilmez ve binanızda ciddi denetimler yapılacaktır. Dolayısıyla mantolama teknik şartname olmaksızın yaptırdığınız ve verimsiz olarak sonuçlanmış bir mantolama uygulamasının geçer not alması mümkün değildir. Oysa mantolama teknik şartname hazırlanmış olursa, yapılan incelemede çıkacak herhangi bir olumsuzluk doğrudan yüklenici firmanın sorumluluğu olacaktır. Bu da sizin için ciddi düzeyde bir koruyucu etkendir.

Mantolama Teknik Şartname Kimler Tarafından Hazırlanır?

Değindiğimiz gibi, mantolama teknik şartname şeklen matbu bir belgedir. Üzerinde yer alan boşlukları sizin yapınıza uygun biçimde değiştirerek bu mutabakat zaptı veya sözleşme niteliğindeki belgeyi kendiniz de hazırlayabilirsiniz. Belgenin bir örneği sayfamızda bulunmakla birlikte, Çevre Şehircilik Bakanlığı ile Makine Mühendisleri Odası web sitelerinde de yer almaktadır. Elbette bu noktada firmaya güvenin diyemeyiz. Tabii ki bize güvenebilirsiniz, ancak siz yine de vereceğimiz bilgileri bahsettiğimiz resmi kurumların sayfalarından teyit edebilirsiniz.

Hazırlayacağınız mantolama teknik şartname örneğinin yüklenici firmanın imzaya yetkili kişisi tarafından imzalanması yeterli olacaktır. Bununla birlikte apartman yönetiminin bu şartnamenin bir örneğini Apartman Karar Defterine eklemesi gereklidir. Firmaya ait evraklar, sözleşme fatura ve benzer mantolama teknik şartname çerçevesindeki tüm evrakların da dahil olduğu ayrı bir dosya hazırlanması doğru bir hareket olacaktır.