Bina mantolama, yeni binalar için yasal bir zorunluluğu ifade etse de, sağladığı faydalar düşünüldüğünde herkesçe uygulanabilir bir çalışmadır. Daha kaliteli yaşam alanlarının ortaya çıkarılması açısından binanın fiziki görünümünün yanı sıra; uzun süre kullanılabilir olması, iklim şartlarından etkilenmemesi gibi önemli yararlar bina mantolama çalışmasıyla elde edilebiliyor.
Yalıtım çalışmasında en iyi sonucu alabilmek için bütünsel bir yaklaşımla uygulama yapılması gerekiyor. Bu anlamda; kolon, perde duvarlar, kirişler, lento gibi yüzeyleri de içerisine alacak bir uygulama hesaplanmalıdır.

Dış Duvarlarda Isı Yalıtım Uygulaması

Enerji Verimliliği Kanunu kapsamında binalarda ısı yalıtımına yönelik tedbirlerin alınması zorunlu hale gelmiştir. Binalarda dış cephe duvarlar, pencereler, kapılar, çatılar en fazla ısı kaybı yaşanan yerlerdir. Bu kısımların uygun yalıtım malzemeleri kullanılarak mantolanması yasal zorunluluk olmasının yanı sıra çevreyi korumak adına da gereklidir. Binalarda yapılan ısı yalıtım uygulamaları ile çevreye salınan atık gaz, kurum ve toz miktarında önemli oranda azalma yaşanır. Duvarlarda ve ısı kaybı yaşanan diğer alanlarda yapılan izolasyon (yalıtım) çalışmaları, yaşam kalitesini artırır, daha konforlu yaşam alanlarına sahip olmamızı sağlar. Dış duvarlarda yapılan ısı yalıtım uygulaması, sadece duvar yüzeylerine değil kolonlardan pencere denizliklerine, duvar dış köşelerinden donatı beton sütunlarına kadar binanın tüm yüzeylerini kapsayacak şekilde,  bir bütün halinde yapılmalıdır.

Bina Mantolamada Dikkat Edilmesi Gerekenler

Mantolama nedir? Mantolama ısı yalıtımı amacı ile bina dış yüzeyinin ısı kayıplarını önlemek adına yalıtım levhaları ile kaplanmasıdır. Mantolamada dikkat edilmesi gereken şeylerin başında doğru firma ile çalışmak gelir. Mantolamada tercih edilecek firmanın, ısı yalıtımı alanında profesyonel olarak hizmet veriyor olması son derece önemlidir. Firmanın başarılı bir referansa sahip olması, örnek uygulamaları ile sektörde yer edinmiş olması güvenirlik açısından dikkate alınması gereken ayrıntılardır. Profesyonel firma ile çalışmak, uygulamadan beklenen performansın alınması bakımından ön planda tutulması gereken bir konudur. Firmanın mantolama uygulaması için yeterli garanti süresini sunması, yaptığı işin ve hizmetin arkasında durabiliyor olması, mantolama için gerekli malî güce sahip olması mantolamada dikkat edilmesi gereken hususlardır.

Uygulama sırasında kullanılacak malzemeleri kalitesi de çok önemlidir. Ne kadar kaliteli malzeme kullanılırsa uygulamanın kalitesi de o denli yüksek olur. Yüklenici firma ile bina yönetimi arasında mantolama sözleşmesi yapılmalı, iki tarafın sorumlulukları ve yükümlülükleri mantolama teknik şartnamesinde belirtilen esas ve usuller çerçevesinde ortaya konmalıdır. Mantolama sözleşmesinde,  kullanılacak ısı yalıtım levhası, yapıştırma harcı, donatı filesi ve sıvası, dübel, köşe profili, dekoratif son kat kaplama ve dokaratif son kat dış cephe boya gibi ürünlerin markası ve miktarı açık bir şekilde yer almalı, sözleşmede binanın ihtiyaçlarını karşılayan ürünler kullanılacağına dair firma taahhüdü mutlaka bulunmalıdır.  Mantolama sözleşmesi yapılmadan önce mantolama firması ön keşifte bulunmalı,  binanın fiziki ve yapısal özelliklerini yakından incelemeli ve binanın ihtiyaçlarını yerinde belirleyerek fiyat bilgisi vermelidir.

Bina Mantolama Neden Gerekli? Faydası Nedir?

Burada uygulama yapacak firma ve firmanın sahip olduğu ekibinin tecrübeli ve deneyimli olması gerekiyor. Bina mantoloma çalışmasında verimlilik, malzemedeki kalite ve uygulayıcıların yetenekleriyle sağlanabilir.
Mantolama sayesinde rutubet ortadan kalkar.

Suyun mevsimsel farklılıklara göre buharlaşması neticesinden oluşan buharın sebep olduğu rutubet, insan hayatı için olumsuz sonuçlar doğuruyor. Kaliteli bir yaşam alanı için rutubet veya benzeri zararlı oluşumların söz konusu olmadığı mekanlarda yaşamak gerekiyor. Bu açıdan bakıldığında bina mantolama çalışması, buharlaşma gibi sorunların ortadan kalkmasını sağladığı için bina içerisinde meydana gelebilecek insan sağlığına zararlı her türlü oluşum için önleyici vazife görüyor.

Binaların Ömrü Uzuyor

Yeni yapılan binalar için mantolama çalışmasının zorunlu olması, bina yüklenicileri açısından da birçok fayda sağlıyor. Bunların başında daha sağlıklı bir yaşam alanının sunulması geliyor. Ayrıca daha uzun ömürlü bina yapılarının ortaya çıkması da, mantolama işleminden elde edilen fayda arasında yer alıyor. İklimsel şartlardan dolayı bina yapı maddelerinde meydana gelebilecek genleşme ve büzüşme tepkimeleri, çatlak gibi bina ömrünü tehlikeye atan olumsuzluklara neden oluyor. Bina mantolama ise, bu tepkimelerin yaşanmasını önlediği için bina ömrünün daha uzun olmasını sağlıyor.
Yakıt tasarrufu için birebir.

Elbette bina mantolama çalışmasının faydaları saymakla bitmiyor. Günümüz modern yapıları için oldukça önemli mantolama işleminin bir diğer yararı da, yakıt tüketiminde sağladığı avantajdır. Kış mevsiminde daha az yakıtla daha fazla ısı enerjisi sağlanması, yaz mevsiminde ise, soğutma harcamalarını düşürmesi açısından verimlilik sunuyor.

Son olarak, bina mantolama çalışması için bahsedeceğimiz yarar içerisinde, yapı değerinin artması geliyor. Yatırımcılar için oldukça önemli bir nitelik ifade eden bina değeri, mantolama sistemleri sayesinde artıyor.