Apartman ve site gibi toplu yaşam alanlarında ısı yalıtım sağlayacak mantolama kararı nasıl alınır bilmiyorsanız ilgili kanun ve yönetmeliklere göz atarak mantolama kararının alınma aşamalarında binanın komple ısı yalıtımına elverişli olarak kullanılmasını sağlayabilirsiniz. Öncelikle karar toplantısı yapılması gereken mantolama kararı için apartman veya site yöneticisi toplantıda kat maliklerinin sayısı ve arsa payı çoğunluğuna göre kararın alınması sağlanır. 10 dairelik bir apartman için her dairede bulunan kat maliklerinin arsa payı eşit ise 6 dairenin kat maliklerinin mantolama uygulamasına onay vermesi mantolama kararı için yeterli olacaktır. Arsa payı eşitliği durumunda oy çokluğu sağlandığında karara itiraz edilmeden diğer kat maliklerinin de mantolama işlemi için payına düşen parayı ödemesi gerekir.

Mantolama kararı alınmadan önce binanın komple mantolamaya duyduğu ihtiyacı konunun uzmanı bir kişiyle belirleyerek mantolama işlemi için gerekliliğin derecesine uygun olarak mantolama yaptırılması gerekir. Daha sonra apartman yöneticisi çeşitli firmalar ve fiyat araştırması yaparak teklif toplama aşamasını teknik şartnameye uygun olarak belirlemesi gerekecektir. Tüm kat maliklerinin toplanması ile bilgilendirme toplantısında mantolama belirlenen firmaya verilerek kat maliklerine düşen ödenecek tutar toplanır. Kat mülkiyeti kanunu maddesince oy çokluğu ile alınabilen mantolama kararına tüm kat maliklerinin katılması zorunlu bir ortak problemdir. Kat malikinin olumsuz yönde oy kullanmış olması kendi dairesinin bulunduğu kısma yalıtım yapılmaması yönünde talebine karşı durulmasına yetecektir. Bu nedenle oy çokluğu ile kabul edilmiş bir mantolama kararına olumsuz oy kullanmış kay malikinin toplanacak paraya katılmama gibi bir durum söz konusu değildir.

Alınan karar ile oy çokluğuna olumsuz oy veren kat maliklerinin de uyum göstererek mantolama yapılmasını sağlaması için payına düşen ücreti ödemesi gerekir. Mantolama kararı alırken yönetici konumundaki kişinin gerek mantolama malzemeleri konusunda gerekse işi yapacak ekip konusunda titizlikle araştırma yapması gerekecektir. Binanın ısı yalıtım ihtiyacına göre yapılacak mantolama işlemi için kat maliklerinin ortak karar vermesi yaşam alanlarında ısı konforunun yanında uzun vadede masrafların da minimize edilmesine imkan tanıyacak.