Yalıtım, küçük veya büyük fark etmeksizin tüm yapıların temel ihtiyaçlarından bir tanesidir. Doğal olarak Tüm Yapı sahipleri, ısı yalıtımı, su yalıtımı, ses yalıtımı ve yangın yalıtımı uygulamaları bina inşaat halindeyken veya kullanımı devam ederken yaptırmak isteyebilir. Siz de ısı yalıtımı yaptırmak istiyorum diyorsanız bu yazımızı dikkatle okuyunuz. Hangi yalıtım türlerinin nasıl yapıldığını size bu yazıda kısaca anlatacağız.

Isı yalıtımı nasıl yapılır?

Isı yalıtımı, ısı geçirgenlik oranı düşük olan yalıtım materyalleri kullanılarak, bina içinden veya dış cepheden gerçekleştirilebilen uygulamalardır. Mantolama, son zamanlarda ısı yalıtım uygulamaları içerisinde popüler olan uygulamalardan bir tanesidir. Tabii, ısı yalıtımı yalnızca mantolama şeklinde de yapılmaz. Bina içerisinde lokal veya genel ısı yalıtımı uygulamaları da yapılabilir. Ancak gerek uygulamanın efektif hale gelebilmesi gerekse maliyetlerinin daha uygun olabilmesi için tüm binaya gerçekleştirilecek ısı yalıtım uygulamaları bina dışından yapılır. Bu nedenle mantolama ve dış cephe kaplama uygulamaları ısı yalıtımı için konvansiyonel binalarda daha çok tercih edilen uygulamalardır. Çatı tamiratı sonrasında çatıya yapılacak ısı yalıtımı veya kazan dairesi tavan yalıtımı (bodrum kat yalıtımı) gibi uygulamalar elbette mantolama dışında tercih edilebilecek uygulamalardandır.

Isı Yalıtımı Avantajları

Bir enerji türü olan ısı, sıcak ortamdan soğuk ortama geçiş yapma eğilimindedir. Isı kayıpları ısının bu özelliğinden kaynaklanır. Duvarlar, pencere ve kapılar, çatı, zemin vb. alanlar ısı kayıplarının en fazla olduğu alanlardır. Yalıtım bu alanlarda meydana gelen ısı kayıplarını önlemek üzere çeşitli izolasyon malzemelerinin yüzeye tatbik edilmesidir. Belirli bir düzene göre yapılan ısı yalıtımı, uygulandığı alanda kayıpları önemli oranda azaltır. Isı yalıtımı amacıyla kullanılan malzemelerin kalitesi, ısı iletkenlik katsayısı ve kalınlığına bağlı olarak mekandaki ısı kaybı yüzde 30 ile yüzde 60 oranında azalır. Bu oran azımsanmayacak kadar yüksektir.
Isı yalıtımı yapılan alanlarda yoğuşmaya bağlı olarak ortaya çıkan küf, nem ve yosun oluşumu engellenmiş olur. Isı yalıtımı yoğuşma riskini azaltır ve duvarlarda, zeminde ya da ısı kaybı yaşanan diğer alanlarda görülen küflenme problemini ortada kaldırır. Isı kayıplarını önlemek demek yakıt masrafının azalması demektir. Daha az yakıt tüketmek ise daha temiz bir çevre demektir. Ne kadar az yakıt kullanılırsa çevreye o kadar az atık gaz bırakılmış olur. Bu da ısı yalıtımı uygulamasının ekolojik ve çevre dostu olduğunu gösterir.
Isıl konfor, bir mekanın tüm alanlarının aynı oranda ısınması demektir. Isı yalıtımı, mekanların daha iyi ısınmasına ve ısının her yere eşit şekilde dağılarak ısıl konfor oluşmasına yardımcı olur. Mekanın her yeri eşit şekilde ısıtıldığında ısı değişikliğine bağlı olarak iç yüzeylerde oluşan nem ve küf sorunu ortadan kalkmış olur.

Su yalıtımı

Binaların inşaatı esnasında Temel de yapılmaması halinde uzun vadede ciddi problemlere neden olabilecek su yalıtımı, çatılarda ve bina dış yüzeylerinde de gerçekleştirilebilen uygulamalardır. Hatta ekseriyetle su yalıtımı uygulamaları Çatılarda gerçekleşir. Binanın drenaj uygulamalarını da kapsayan su yalıtımı uygulamaları; su geçirgenliği düşük sentetik veya petrokimya ürünleri ile gerçekleştirilir. Tabii bu noktada uygulamanın işçilik niteliklerinin de belli bir seviyenin üzerinde olması gereklidir aksi halde uygulama yetersiz özellikleri nedeniyle anlamsız olacaktır.

Ses yalıtımı

Ses yalıtımı evsel veya endüstriyel amaçlarla tercih edilebilen uygulamalardandır. Genellikle zorunluluk değil keyfi maksatlarla tercih edildiği düşünülüyor olsa da esasında ciddi bir uygulama olduğu söylenebilir. Örnek büyük motorların çalıştığı alanların izole edilmesi, çevresinde çok fazla ses kaynağı bulunan yapıların içerisine ses girmemesinin sağlanması ve endüstri işletmelerinin ses seviyesinin azaltılması için ses yalıtımı gereklidir. Mantolama ile benzeşen materyaller ile yapılan ses yalıtımı, uygulama gereksinimlerine bağlı olarak farklı niteliklerde yapılabilir.

Çatı Yalıtımı

Isı yalıtımı yapılmamış binalarda ısı kayıplarının önemli bir kısmı çatı aracılığı ile oluşur. Bu da çatılarda ekstra önlem alınmasını zorunlu kılar. Çatı yalıtımı; binayı çatıdan kaynaklanan soğuk ve sıcağa karşı korumak amacıyla yapılır. Çatı yalıtımı ile aynı zamanda binanın yağmur ve kar suyundan korunması da sağlanmış olur. Çatı yalıtımı, yazın sıcaktan kışın ise soğuktan korunmayı sağlar. İç ortam ile dış ortam arasındaki ısı farkından kaynaklanan küf, nem ve yosun oluşumunu engeller. Çatı yalıtımı binanın ömrünü uzatır, çatı katında oturan insanların daha konforlu bir yaşam alanına sahip olmasını sağlar.

Yangın yalıtımı

Yangın bakımından riskli binalarda ve tercihen herhangi bir binada yangın yalıtımı uygulaması gerçekleştirilebilir. Uygulamada çok yüksek ısılara dayanıklı materyaller kullanılıp, yangının birbirinden diğer birbirine geçmesi ve bir noktada ortaya çıkan yangının diğer birimleri etkilemesi engellenir. Yangın yalıtımında petrokimya ürünleri veya sentetik ürünler yerine yanmaz yapışmaz ve yüksek ısılara dayanıklı materyaller kullanılmak durumundadır. Bu materyaller yangın yalıtımı için özel olarak üretilir.

Sizde binanıza veya yapılarınıza yalıtım yaptırmak istiyorum diyorsanız firmamızın ücretsiz keşif hizmetinden yararlanıp karşınıza çıkabilecek yüksek maliyetleri ön görebilir ve bu duruma göre hareket edebilirsiniz.