Mantolama Çeşitleri ve Fiyatları
Mantolama ısı kayıplarını önlemek ve ses açısından izolasyon sağlamak amacıyla yapılmaktadır. İşlemi yaptırmak isteyen kişiler mantolama çeşitleri ve fiyatları konusunda internetten araştırma yaparak yada mantolama konusunda hizmet veren firmalara birebir danışarak bilgi alabilmektedir.

Mantolama türleri

Binalara uygulanan mantolama işlemi sayesinde ısınma giderlerinde oldukça büyük fark yaratılmaktadır. Aynı şekilde ses izolasyonu konusunda da mantolama işleminden yardım alınabilmektedir. Binaların iç ve dış bölümlerine mantolama işlemi uygulanabilmektedir. Bu bölümler yanı sıra çatılara, tavanlara, pencerelere ve yüzey döşemeleri de dahil olmak üzere farklı birçok alana mantolama işlemi uygulanabilmektedir. İzolasyon ihtiyacı hissedilen farklı birçok alanda mantolama işleminden yardım alınmaktadır.

Dış Cephe Mantolama

Yapılarda ısı kayıplarının en fazla olduğu yerler duvarlardır. Duvar yüzeylerinde oluşan ısı köprüleri, bir enerji türü olan ısının geçişini kolaylaştırır ve bu köprüler aracılığı ile sıcak ortamda bulunan enerji soğuk ortama doğru hareket eder. Yazın dış ortamdaki sıcak hava daha serin olan iç mekana doğru hareket ederken kışın iç ortamdaki ısı dış ortama doğru hareket ederek ısınmak ve/veya serinlemek için ihtiyaç duyulan enerji miktarının artmasına neden olur. Enerjinin verimli kullanılmasına yönelik alınması gereken tedbirlerin başında, yapı dış yüzeylerinde oluşan ısı köprülerini önlemek gelir. Bu köprüler, mantolama adı verilen ısı yalıtım uygulaması ile önlenebilir.
Dış cephe mantolama, adından anlaşılacağı gibi yapıların dış cephesinde yapılan ısı yalıtım işlemidir. Hem ısı kayıplarını ve/veya kazançlarını önleyen hem de binanın yaşını sabitleyerek binanın daha genç ve estetik görünmesini sağlayan dış cephe mantolama uygulaması mantolama çeşitleri arasında en yaygın uygulanan türdür. Enerji sarfiyatını azaltarak verimliliği ön plana çıkaran bu uygulama ile doğaya salınan atık gaz miktarından önemli oranda azalma sağlanır. Dolayısı ile bu uygulama ile çevre korunmuş olur, sürdürülebilir bir gelecek için gerekli adım atılmış olur.

İç Cephe Mantolama

Dış cephe mantolamadan sonra en çok yapılan mantolama uygulamalarından birisi de iç cephe mantolamadır. İç yüzeylerin uygun ısı yalıtım malzemeleri ile kaplanarak ısı kayıplarını ve kazançlarını önlemek için geliştirilmiş bu uygulama da bir açıdan çevreyi korumaya yardımcı olur. Atık gaz atılımını azaltan ve çevreye salınan karbondioksit miktarında önemli oranda azalma sağlayan iç cephe mantolama ile duvar yüzeylerinde oluşan nemlenme, küflenme ve yosunlaşma problemleri ortadan kalkar, konutlarda tüm odaların eşit şekilde ısınması sağlanabilir.

Mantolama Maliyeti

Mantolama çeşitleri ve fiyatları binanın fiziksel özelliklerine, ihtiyaç duyulan ısı yalıtım malzeme miktarına, ısı yalıtım levha türüne göre belirlenir ve hayata geçirilir. Fiyatlara etki eden faktörlerin başında ısı yalıtım levha türü gelmektedir. Levha türü yanında marka ve miktar da mantolama fiyatlarını önemli oranda etkileyen faktörlerdir. Mantolama fiyatları binadan binaya göre değişiklik gösterdiği gibi mantolama firmasına göre de farklılık gösterir.

Mantolama Fiyatları

Mantolama işlemindeki fiyat düzeyleri uygulanacak alana ve kullanılacak malzemeye bağlı olarak farklılık göstermektedir. Uygulanacak mantolama işleminde kullanılacak malzemelerin metrekare fiyatı 20 TL’ den başlamaktadır. İşçilik giderleri de işin içine dahil edildiğinde metrekare olarak 50 TL’ den başlayan fiyat düzeyleri ile işlem uygulanmaktadır. Tabi bu fiyatlar kullanılacak malzemenin kalitesine uygulanacak alana ve işi yapacak kişiye bağlı olarak farklılık göstermektedir.
Mantolama çeşitleri ve fiyatlarında dikkat edilmesi geren en önemli husus malzemenin TSE veya CE belge taşıyor olması ve bu işi yapacak Uygulama Firmasının uzman kimliği taşıyor olmasıdır.Başka bir deyişle, dünyanın en güzel aşçısına taze sebze ve meyveler verilirse güzel bir yemek ortaya çıkar.İkisinden eksik olursa yine doğru sonuç ortaya çıkmaz.
Firmamızın ücretsiz keşif hizmetinden yararlanarak doğru malzeme ve doğru işçilik hizmetini alabilirsiniz.