İlk bakışta modern mantolama yöntemleri kavramı göze tuhaf gelebilir. Ama durum pek de öyle değildir. Zira mantolama olarak tanımladığımız dış cephe yalıtım uygulamalarının birçok farklı formu söz konusudur ki, modern materyaller ile yapılan mantolama ile herhangi bir mantolama uygulamasının arasında hatırı sayılır bir fark bulunur. Hemen her uygulamada kullanılan ortak materyaller elbette bulunur, ancak bu materyallerin güncel prosedürlere uygunluğu dahi yalıtım uygulamasının standartlarını ciddi biçimde değiştirir.

Mantolama Uygulamalarında Yeni Nesil Teknolojiler

Esasında burada bahsettiğimi materyaller, EPS ve Taşyünü gibi materyaller değildir. Bu ürünler uzun yıllardır sektörün kullandığı materyallerdir ve büyük değişiklikler yaşadığını söyleyebilmek mümkün değildir. Tabii hiç bir değişmedi demek de doğru olmaz. Örneğin, EPX ve XPS teknolojisinde yalıtımın sonuçlarını doğrudan etkileyecek unsurlar söz konusu olmuştur. Karbon katkılı yalıtım panelleri bu farklı ürünlerden bir tanesi olarak dikkate çeker.

Mantolama için Yapı Kimyasalları

Mantolama uygulamalarında temel yalıtım unsurlarının yanı sıra yapı kimyasalları da yoğun biçimde kullanılır. Elbette bu ürünler noktasında kısa periyotta ciddi değişiklikler gerçekleşmekte ve her geçen gün yeni bir ürün piyasaya sürülmektedir. İşte yalıtımın modern olup olmaması gibi standartların ölçeği tam olarak budur. Kullanıln yapı kimyasalları yalıtımın niteliklerini ciddi anlamda değiştirir ve sonuca en doğru yoldan ulaşmayı sağlar.

Mineral Sıva Uygulamaları

Mantolama yapılırken en çok dikkate edilmesi gereken seviye; son kat uygulamasıdır. Son kat çalışmalarında yapılan sıvanın herhangi bir ürün olmaması gerekir. Modern yapı kimyasalları kullanılarak yapılan son kat sıvaları ve mineral sıva uygulamaları mantolama uygulamasının tamamlayıcı unsurudur ve en az zemin uygulaması kadar önemlidir. Isının tutulmasını sağlayan mineral katkılı kimyasalların kullanıldığı bu seviyede en nitelikli ürünlerin kullanılması gerekir.

Yapı Yalıtımı Sektöründe Gelişmeler ve Modern Mantolama

Yalıtım, geleceğin en önemli yapı unsurlarından bir tanesidir. Her geçen gün bu alanda yenilikler geliştirilmektedir. Zira enerji, artık dünyanın genelinde sıkıntılı bir biçimde elde edilen bir araçtır ve enerjinin korunması her ülke için büyük ehemmiyet arz eder. Ülkemizde, özellikle dış bağımlı enerji temini şartları nedeniyle bu durumda daha büyük bir sorun niteliği taşır. Kamu otoritesi bu nedenle, mantolama ve diğer yalıtım uygulamaları ile yapıların belli seviyede enerji tasarruf eder hale gelmesini zorunlu kılmaktadır.

Enerji Kimlik Belgenizi Hemen Alın

Mantolama yaptırmak artık bir seçenek değildir. Son kanun ve yönetmelikler ışığında her yapının yalıtım yaptırması zorunludur. Yapacağınız yalıtım uygulamasından sonra yetkili otoritelerce uygulama denetlenecek ve yapınız için kanuna uygunluk belgesi düzenlenecektir. Enerji kimlik belgesi yalıtım yapılmamış yapılara verilmez. Elbette belgenin alınmamasının birçok kanuni müeyyidesi vardır. Modern mantolama uygulamaları sayesinde, yapınızın uygun maliyetlerle maksimum verimlilik seviyesine erişebilmesini sağlamak, şimdi çok kolay.

Yapıların enerji performansı yönetmeliği hakkında detaylı bilgiye enerji bakanlığı internet sitesi olan; www.enerji.gov.tr ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı internet sitesi; www.csb.gov.tr adreslerinden ulaşabilirsiniz.

Yapının kullanma izin belgesinin geçersiz kılınmasına kadar uzanan bir dizi yaptırım bu uygulamaları yaptırmayan yapı sahiplerini beklemektedir. İvediyetle gerekli işlemleri yaptırıp, belgenizi almanız bu anlamda büyük öneme sahiptir. Modern Mantolama uygulamaları ile kanuna uygun hale gelen yapılarınız, konfor ve tasarrufu da doğal olarak temin edecektir.