2000 yılında yürürlüğe giren Binalarda Isı Yalıtım Yönetmeliği gereğince bu tarihin sonrasında yapılan tüm binalar için zorunlu olarak mantolama (ısı yalıtımı) yapılıyor. 1 Kasım 2008 tarihinde yürürlüğe giren değişikliğe göre mevcut binalardaki tadilatla yenilenen ve ilave edilen bölümler de zorunlu olarak enerji verimli olarak projelendiriliyor. 5627 Sayılı Enerji Verimliliği Kanunu ve bu kapsamda çıkarılan Binalarda Enerji Performansı yönetmeliği gereğince 1 Ocak 2011 tarihinden itibaren 50 m² üzeri inşaat alanı olan binalarda Enerji Kimlik Belgesi çıkarılması zorunludur. Enerji Kimlik Belgesinin çıkartılmamasının maddi yaptırımı vardır. Mantolama yasası ile ısı yalıtımı zorunluluk haline gelmiştir. Enerji Kimlik Belgesi’nin kapsamında binanın enerji ihtiyacı, yalıtım özellikleri, enerji tüketiminin sınıflandırılması ve ısıtma, soğutma sistemlerinin verimi vardır. Enerji sınıfına göre A verimli bina, G ise verimsiz bina anlamındadır. C sınıfı ise yalıtım standartlarını tam olarak sağlayan olması gerektiği durumda olan yapı anlamında olacaktır. Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği gereğince binaların enerji sınıfının C sınıfının altında olması durumunda bina sahipleri pek çok yaptırım ile karşılaşacaklardır. Isı Yalıtımını (Mantolama) zorunlu kılan kanun halen yürürlüktedir.

Mantolama Yasası Nedir?

Enerji Verimliliği Kanunu’nun amacı, enerji israfını önlemek, enerjinin daha etkin kullanılmasını sağlamak ve enerji maliyetlerinin ülke ekonomisi üzerindeki yükünü azaltmaktır. Dolayısı ile çevrenin korunması için enerji kaynaklarının ve enerjinin kullanımında aklı ön plana çıkarmak, verimliliği artırmak ve sürdürülebilir bir gelecek kurmayı amaçlar. Binalarda, fabrikalarda, depolarda, imalathanelerde ve benzer alanlarda bu kanun kapsamında, enerjinin daha verimli kullanılması adına yapılan çalışmaların başında mantolama uygulaması geldiği için bu kanun, mantolama yasası olarak da bilinmektedir. Enerji Verimliliği Kanunu kapsamında, binalarda insanların yaşam standardını düşürmeden, üretimhanelerde üretimin kalitesini düşürmeden, enerjinin ve enerji kaynaklarının verimli kullanılmasına yönelik olarak tedbirler alınması gerekir. Enerji tüketiminin bilinçli olarak azaltılmasına hizmet eden mantolama yasası ile binalarda ısı yalıtım çalışmaları hız kazanmış ve özellikle eski yapılarda dış cephe mantolama uygulamaları hızlanmıştır. Bu çalışmalar kapsamında insanların yaşam alanları daha konforlu hale gelirken ısınmak ve serinlemek için harcanan enerji maliyetlerinin ülke ekonomisi üzerindeki yükü azaltılmıştır.

Enerji Kimlik Belgesi Nedir?

Enerji kimlik belgesi yapılara verilen ve enerji kullanım özelliklerini ortaya koyan bir belgedir. Bu belge, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı tarafından hazırlanan enerji verimliliği yönetmeliğine uygun şekilde inşa edilen yapılara verilen bir belgedir. Enerji kimlik belgesinde binanın enerji ihtiyacı, ısı yalıtım özellikleri, ısıtma ve/veya soğutma sistemlerinin verimliliği, binanın enerji tüketim sınıflandırması bilgisi bulunur. Bu bilgilerin yer aldığı enerji kimlik belgesi, binaların enerji sınıfını gösterir. Bu belge kapsamında, binanın ne kadar enerji tükettiği, ülke ekonomisine vermiş olduğu yük, ısı yalıtım sistemlerinin verimliliği gibi bilgilere ulaşmak mümkündür.

Enerji Verimliliği ve Mantolama

Mantolama, enerjinin akıllı kullanılmasına sağlayan, enerji israfını önleyen, ısınma ve/veya soğutma için gerekli enerji ihtiyacını azaltan bir yapı uygulamasıdır. Enerji Verimliliği Kanunu kapsamında zorunlu olmasa da zaruri görülen, insanların yaşam alanlarını daha konforlu hale getiren, enerjinin daha akıllı kullanılmasını sağlayan bu uygulama ile ısı kayıpların %50 oranında azalmış ve binaların ekonomiye büyük bir yük olan enerji ihtiyacının azalması sağlanmıştır. Zorunlu olmamasına rağmen halk arasında yoğun ilgi gören bu uygulama ile hem binaların ömrü uzatılmış hem de şehirlerin silüetin değiştirilmiştir. Böylece enerjinin daha verimli kullanılması sağlanırken daha güzel yaşam alanları oluşturulmuştur.