Bir enerji türü olan ısı, farklı sıcaklığa sahip iki mekan arasında yer değiştirme özelliğine sahiptir yani ısı, sıcaklığı yüksek olan mekandan sıcaklığı düşük olan mekana geçiş yapar. Bu durum ısı kaybı olarak adlandırılır. Binalarda ısı kayıplarının önemli bir kısmı duvarlardan kaynaklanır. Dış cephe duvarlarında ısı yalıtımı yapılarak ısı kayıpları önlenebilir. Bunun için duvarlar ısı yalıtım malzemeleri ile kaplanır. Dış cephe mantolama malzemeleri ısı geçişini önlemek üzere geliştirilmiş ısı yalıtım özellikli malzemelerdir ve enerji kayıplarının önüne geçmek üzere yüzeye uygulanır. Binaların enerji kimlik belgesi alması için dış cephe mantolama uygulaması yapılması gerekir.

Kullanılan Malzeme Türleri

Isıyı dengede tutmak, binanın dış görünüşünü düzgün hale getirmek, olumsuz koşulları önlemek için dış cephe kullanılıyor. Malzemeler ise çoğunlukla ısı yalıtım levhaları, polistren levhalar, yaş günü levhalar, yapıştırma levhalar, ısı yalıtım sıvaları, dekoratif cephe kapama levhaları, köşe profili, subasman profili gibi birçok Dış Cephe Mantolama Malzemeleri kullanılıyor. Hem insan sağlığı korunurken hem de dış görünüş hoş hale getiriliyor. Ayrıca bu ürünlerin fiyatları da oldukça uygun şekilde oluşturuluyor. Malzemeye göre değişse de bütçe dostu mantolama ürünleri kişilere sunuluyor.

Dış Cephe Mantolama Malzemeleri

 • Karbonlu Eps Mantolama Paket Sistem
 • Beyaz Eps Mantolama Paket Sistem
 • Taşyünü Mantolama Paket Sistem
 • XPS Mantolama Paket Sistem

Diğer Dış Cephe Mantolama Malzemeleri

Dış cephe mantolama malzemeleri olarak sınıflandırılar ürünler, uygulamanın amacına hizmet eden yalıtım levhaları dışında diğer malzeme sınıflarını da içerir. Yapının fiziksel ihtiyaçlarına uygun ısı yalıtım levhası belirlendikten sonra yapılacak mantolama uygulamasının tamamlanması için şu malzemelerin de kullanılması zaruridir:

 • Yapıştırma harcı
 • Dübel
 • Subasman profili
 • Köşe profilleri
 • Sıva harcı
 • Donatı filesi
 • Dübel
 • Dekoratif sıva harcı
 • Astar
 • Dekoratif astar
 • Dış cephe boya

Tüm bu malzemeler anca profesyonel ellere teslim edildiğinde mantolamadan istenilen sonuç alınır. Bu nedenle mantolama yapılırken öncelikle kaliteli malzemelere gerek duyulur. Daha sonrasında bu malzemeleri profesyonellik ve uzmanlık çerçevesinde kullanacak çalışanlara ve bu çalışanları yönlendiren profesyonel bir firmaya ihtiyaç vardır.

Isı Yalıtım Malzemeleri Özellikleri

Isı yalıtım malzemeleri ısı tutucu ve ısı izolasyon malzemeleri olarak da bilinir. Suya ve neme karşı dayanıklı olması beklenen bu malzemelerin işlevlerini yerine getirmeleri ıslanmamalarına ve nemlenmemelerine bağlıdır. Islanan ya da nemlenen bir ürün yalıtım malzemesi olmaktan çok uzaktır. Isı yalıtım malzemelerinde aranan bir özellik de yanmazlıktır. Bu malzemeler can ve mal güvenliği açısından alev almaz özellikte olmalı, yangının yayılmasına neden olmamalıdır.
İzolasyon amacı ile kullanılan yalıtım malzemelerinin basınç dayanım seviyeleri yüksek olmalıdır. Dış hava koşullarına karşı yüksek mukavemet göstermeli, olası bir basınç karşısında bu kuvvetten etkilememelidir. Isı tutuculuk oranı yüksek olmalı, ısı geçişine izin vermemelidir. Dış etkenlere bağlı olarak şekil ve hacim değişikliğine uğramamalıdır. Yalıtım amacıyla kullanılan levhalara kolay şekil verilmelidir. Gerektiğinde kesilmesi, oyulması, delinmesi, yapıştırılması gereken bu malzemeler bütün bu işlemlerin gerçekleştirilmesine izin veren bir yapıya sahip olmalıdır. Kokusuzluk, sıva tutuculuk, insan sağlığına zarar vermeme, ekonomik olma, uzun ömürlü olma vb. özellikler de yalıtım malzemelerinde aranan özellikler arasında yer alır.

Isı Yalıtım Malzemesi Çeşitleri

Dış cephe mantolama malzemeleri, uygulama türüne göre şu şekilde sınıflandırılabilir: rulo şeklinde ısı yalıtım malzemeleri, levha şeklinde ısı yalıtım malzemeleri, poliüretan köpük, harca katılarak kullanılan yalıtım malzemeleri, dolgu şeklinde kullanılan ısı yalıtım malzemeleri, blok halinde kullanılan ısı yalıtım malzemeleri. Dış cephe mantolamada yalıtım malzemesi olarak en çok levhalar kullanılır. Türkiye’de dış cephe mantolama uygulamasında en fazla tercih edilen ürün EPS levhalardır.

Mantolamada Malzeme Seçimi

Mantolamada kullanılacak malzemelerin uluslararası standartları taşıyor olması gerekir. Bu nedenle seçilecek olan levhalardan donatı filesine, dübelden köşe profiline, yapıştırma harcından astara, dekoratif astardan dış cephe boyasına kadar tüm malzemelerin kaliteli, bu alanda isim yapmış markalara ait ve standartlara uygun olmasına dikkat edilmelidir. Avrupa’da 70’li yıllardan itibaren yaygınlaşan ve ülkemizde Enerji Verimliliği Kanunu kapsamında yaygınlaşarak uygulanmaya başlanan mantolama uygulamasında malzeme seçimi işçilik kadar önemlidir. Malzeme ne kadar kaliteli olursa uygulamadan alınan verim de o denli yüksek olur. Bu bağlamda malzeme seçimi gelişigüzel yapılmamalı, bina dış cephe özellikleri dikkat alınarak profesyonellik çerçevesinde malzeme seçimi yapılmalıdır.

Dış Cephe Mantolama Malzemeleri Nasıl Saklanır?

Dış cephe mantolama malzemeleri inşaat sahasında özenli bir şekilde saklanmalıdır. Tüm malzemeler kendi sınıfına göre gruplandırılmalı, yalıtım levhaları üst üste konumlandırılmalı, gerek duyulması halinde üzeri kapatılarak yağmurdan korunmalıdır. Her malzeme grubu israfa engel olunacak şekilde depolanmalı ve ihtiyaç duyulduğunda kolay ulaşılır bir alanda saklanmalıdır. Böylece malzemelerin zarar görmesi engellenmiş olur, malzeme israfı en aza indirilerek mantolama maliyetine israftan kaynaklanan ek bedel eklenmemiş olur. Siz de dış cephe mantolama malzemeleri ve bu malzemelerin profesyonellik içinde kullanımı için Kale Yapı Yalıtım ön keşif ekibi ile görüşebilir, uygulamanın verimliliğini artırmak için gerekli tedbirleri alabilirsiniz.