Alçı Sıva Fiyatları

Yapı uygulamalarının en temel gereksinimlerinden biri olan sıva işlemleri, kendi içerisinde çok farklı kategorilere ayrılmaktadır. Her sıva çeşidinin farklı avantaj ve dezavantajları bulunmaktadır. Bazı sıva malzemeleri, ucuz olması, kolay uygulanabilmesi, sağlam olması ve uzun süre dayanabilmesi, ısı yalıtımı özelliği vb gibi avantajlarından ötürü tercih edilmektedir. Sıva uyguulamalarında kullanılan bazı malzemeler ise birim fiyatının yüksek olması, uygulama sırasında ektra iş gücü gerektirmesi, kısa ömü olması vb gibi özelliklerinden ötürü piyasada çok fazla rağbet görmemektedir. Yazımızın temel konusu olan alçı sıvalar ise birçok avantajından ötürü piyasada en sık tercih edilen sıva türlerinden biridir. Alçı sıva fiyatları ‘nın uygun olması da birçok farklı yapı türünde, özellikle de iç mekan uygulamalarında, alçının kullanımını yaygınlaştırmaktadır. Alçı sıva fiyatları ile ilgili bilgilere geçmeden evvel, alçının kullanım alanlarından ve avantajlı özelliklerinden bahsetmekte fayda var.

Alçı Sıva Özellikleri

  • Genellikle kara sıva üzerine uygulanan alçı sıvanın ısı yalıtım kapasitesi, kara sıvaya göre 3 – 4 kat daha fazladır. Bu da uygulandığı yapıda veya mahalde yüksek ısı tasarrufu sağlamaktadır.
  • Alçı sıva fiyatları ‘nın uygun olması da bir diğer önemli avantajdır. Çünkü hazırlanışında çimento, kum ve kireç gibi malzemelerin kullanıldığı kaba sıvaya göre yaklaşık %15 – 25 oranında daha ucuza mal olmaktadır. Bu da yapının inşaatı için ayrılan bütçenin düşürülmesine yardımcı olmaktadır.
  • Alçının içerisinde mikro delikler olduğundan uygulandığı yüzeyin hava almasını sağlar. Bu da daha sağlıklı bir yaşam alanı oluşturur. Ayrıca, herhangi bir bakteri üretimi de söz konusu değildir. Bu nedenle alçı sıva fiyatları ‘nı değerlendirirken alçının sağlık, güvenlik ve konfor gibi konularda sağladığı yararları da göz önüne almalısınız.
  • Alçı sıva fiyatları ‘na bakarken sadece alçının kendisini değerlendirmek doğru olmayacaktır. Çünkü sıva uygulamalarında işçilik de önemli bir parametredir. Bu noktada, alçının çok kolay bir şekilde uygulandığını ve bunun da alçı sıva fiyatları ‘ndaki işçilik oranını da düşürdüğünü belirtmekte fayda var.
  • Alçının içerisinde yaklaşık %20 oranında su bulunması, bir yangın sırasında alevin büyümesini ve diğer mahallere sıçramasını da önler.
  • Alçı sıva fiyatları ‘nı değerlendirirken hesaba katılması gereken en önemli konulardan biri de şüphesiz alçının birim kütlesinin çok düşük olması. Diğer sıva malzemelerine göre çok dhaa hafif olmasından ötürü, yapıya ilave bir yük getirmez ve bu da yapının depren güvenliğini artırır.

Alçı Sıvanın Kullanıldığı Yerler

Alçı sıvanın bu kadar avantajlı özelliğinin yanı sıra, birtakım dezavantajları da mevcuttur. Örneğin, rutubetli ortamlarda kullanılması uygun değildir. Bu da alçı sıvanın yapıların dış cephesinde kullanılmasını imkansız hale getirmektedir. Çünkü yapılar, yağmur, kar, dolu, çiğ oluşumu gibi dış etkenlere maruz kalabilmektedir. Böyle durumlarda alçıların ömrü çok kısa olmaktadır. Yine aynı şekilde, banyo, tuvalet gibi nemli ortamlarda da alçı sıva kullanımı önerilmemektedir. Çünkü buralarda da alçı sıva çok dayanıklı olamayacak ve kısa sürede dökülmeye başlayacaktır. Bu nedenle, alçı sıva fiyatları hakkında araştırma yaparken, alçının kullanım yerlerinin ve bu yerlerin özelliklerinin doğru belirlenmiş olması gerekmektedir. Bu sayılan yerlerin dışında, hemen her yerde alçı sıva kullanımı uygundur.

Alçı Sıva Fiyatları 2020

Alçı sıva fiyatları, yapının bulunduğu konum, şehir, iletişime geçilen yapı firmasının fiyat politikası, sıva yapılacak yüzey alanının büyüklüğü gibi parametrelere bağlı olarak değişmektedir. Bu nedenle, en sağlıklı bilgiler için doğrudan bu uygulamayı yapacak firmalardan alçı sıva fiyatları hakkında teklif alınmalıdır.

2020 yılı için yapı sektöründe alçı sıva fiyatları ‘nın genellikle şu aralıkta olduğunu söylemek mümkündür: Her metrekare için 9 – 16 TL malzeme ve 8 – 19 TL arasında değişen bir işçilik maliyeti çıkmaktadır. Toplamda ise 17

– 35 TL/metrekare gibi bir fiyat oluşmaktadır.